บริษัท อินสทรูเมนท์ คอนโทรล จำกัด (INSTRUMENT CONTROL CO., LTD.) (39523)

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

บริษัท อินสทรูเมนท์ คอนโทรล จำกัด (INSTRUMENT CONTROL CO., LTD.)

เนื้อหาของกิจการ

เครื่องบรรจุหีบห่อหดตัวอัตโนมัติ

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทซึ่งประเภทของธุรกิจตรงกับ บริษัท อินสทรูเมนท์ คอนโทรล จำกัด (INSTRUMENT CONTROL CO., LTD.) ได้

ตารางสรุปแคตตาล็อกของบริษัท อินสทรูเมนท์ คอนโทรล จำกัด (INSTRUMENT CONTROL CO., LTD.)

ผู้ที่ดูข้อมูลของบริษัทนี้ เคยดาวน์โหลดแคตตาล็อกแบบนี้

เค้าโครงบริษัท

รหัสไปรษณีย์

10160

พื้นที่/ประเทศ

กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

ที่อยู่

371 Puthamonthon Sai 2 Road, Bangpai, Bangkea

TEL

FAX

+66-2887-2562

ภาษาที่รองรับ

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

URL

http://www.aps-packaging.com/

ติดต่อเรา

ภาษาที่รองรับ

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

*เป็นหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก

*กรุณาเลือก

ประเภท

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทซึ่งประเภทของธุรกิจตรงกับ บริษัท อินสทรูเมนท์ คอนโทรล จำกัด (INSTRUMENT CONTROL CO., LTD.) ได้

PAGE TOP