รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

CONCRETE COMPOSITE Co., Ltd.

เนื้อหาของกิจการ

Resin, Parting Agent, Glass Fiber, Carbon Fiber, Aramid fiber, Silicon Rubber, Chemicals, Filling, Core Material, Roller, Other Equipments, Glass Draft, Color Paste, Colorant, Training Course, Compressor, Roof Glass Fiber, Finished Product/Resin, Gelcoat

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในสถานที่ตั้งซึ่งตรงกับ CONCRETE COMPOSITE Co., Ltd. ได้

ตารางสรุปแคตตาล็อกของCONCRETE COMPOSITE Co., Ltd.

ผู้ที่ดูข้อมูลของบริษัทนี้ เคยดาวน์โหลดแคตตาล็อกแบบนี้

เค้าโครงบริษัท

รหัสไปรษณีย์

10170

พื้นที่/ประเทศ

กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

ที่อยู่

12/13 Moo 7, Phuttamonthon Sai 3 Rd. Taveewattana

TEL

FAX

+66-2431-5360

URL

http://www.concretecomposite.com

ประเภท

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในสถานที่ตั้งซึ่งตรงกับ CONCRETE COMPOSITE Co., Ltd. ได้

PAGE TOP