บริษัท เบทเตอร์แพค จำกัด (BETTER PACK CO., LTD.) (39209)

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

บริษัท เบทเตอร์แพค จำกัด (BETTER PACK CO., LTD.)

บริษัท เบทเตอร์แพค จำกัด (BETTER PACK CO., LTD.)

เนื้อหาของกิจการ

แปรรูปอาหาร, ระบบบรรจุหีบห่อ, Turnkey project

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทซึ่งประเภทของธุรกิจตรงกับ บริษัท เบทเตอร์แพค จำกัด (BETTER PACK CO., LTD.) ได้

ตารางสรุปผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท เบทเตอร์แพค จำกัด (BETTER PACK CO., LTD.)

ตารางสรุปแคตตาล็อกของบริษัท เบทเตอร์แพค จำกัด (BETTER PACK CO., LTD.)

ผู้ที่ดูข้อมูลของบริษัทนี้ เคยดาวน์โหลดแคตตาล็อกแบบนี้

เค้าโครงบริษัท

รหัสไปรษณีย์

10700

พื้นที่/ประเทศ

กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

ที่อยู่

408/2 Charunsanitwong Rd., Bangyikhan, Bangplad

TEL

FAX

+66-2886-9393

ภาษาที่รองรับ

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

URL

http://www.betterpack.co.th

สำนักงานใหญ่

ชื่อบริษัท

BETTER PACK CO., LTD.

ที่อยู่

408/2 Charunsanitwong Rd. Bangyikhan, Bangplad

URL

http://www.betterpack.co.th

ติดต่อเรา

ภาษาที่รองรับ

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

*เป็นหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก

*กรุณาเลือก

ประเภท

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทซึ่งประเภทของธุรกิจตรงกับ บริษัท เบทเตอร์แพค จำกัด (BETTER PACK CO., LTD.) ได้

PAGE TOP