ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาทิตย์ เวนติเลเตอร์ (39125)

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาทิตย์ เวนติเลเตอร์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาทิตย์ เวนติเลเตอร์

เนื้อหาของกิจการ

อาทิตย์ (ARTITH) ผู้ผลิตและคิดค้นพัดลมระบายอากาศเป็นรายแรกของประเทศไทย เป็นหนึ่งในผู้นำด้านพัดลมอุตสาหกรรม ชำนาญการทางด้านงานระบายอากาศ และกำจัดมลพิษ ในโรงงานอุตสาหกรรมมากกว่า 30 ปี ตลอดระยะเวลาที่อาทิตย์สั่งสมประสบการณ์ประกอบกับนโยบายการผลิตที่มุ่งเน้นนำเสนอสินค้าคุณภาพ ยกระดับมาตรฐานการผลิตให้ทัดเทียมสากล

Artith was established as the first shop in Thailand producing 12” diameter turbine ventilator under trade name of “Artith Ventilators” which was registered in the name of Artith Ventilators Ltd., Part in 1984. For more than 30 years, Artith has been proven for high quality wind-turbine ventilators for industrial and household use.

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในสถานที่ตั้งซึ่งตรงกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาทิตย์ เวนติเลเตอร์ ได้

ตารางสรุปแคตตาล็อกของห้างหุ้นส่วนจำกัด อาทิตย์ เวนติเลเตอร์

ผู้ที่ดูข้อมูลของบริษัทนี้ เคยดาวน์โหลดแคตตาล็อกแบบนี้

เค้าโครงบริษัท

รหัสไปรษณีย์

10230

พื้นที่/ประเทศ

กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

ที่อยู่

55 Moo 9, Ramindra Rd., Kannayao, Kannayao

TEL

FAX

+66-2943-1814

URL

http://www.artith.com/

ประเภท

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในสถานที่ตั้งซึ่งตรงกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาทิตย์ เวนติเลเตอร์ ได้

PAGE TOP