บริษัท ไคเนติคส์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (KINETICS CORPORATION LTD.) (35210)

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

บริษัท ไคเนติคส์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (KINETICS CORPORATION LTD.)

บริษัท ไคเนติคส์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (KINETICS CORPORATION LTD.)

เนื้อหาของกิจการ

ดำเนินธุรกิจด้านวิศวกรรมศาสตรเครื่องมือวัดและสอบเทียบอุตสาหกรรม, เครื่องมือวิทยาศาสตร์และตรวจวัด

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในสถานที่ตั้งซึ่งตรงกับ บริษัท ไคเนติคส์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (KINETICS CORPORATION LTD.) ได้

ตารางสรุปแคตตาล็อกของบริษัท ไคเนติคส์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (KINETICS CORPORATION LTD.)

ผู้ที่ดูข้อมูลของบริษัทนี้ เคยดาวน์โหลดแคตตาล็อกแบบนี้

เค้าโครงบริษัท

รหัสไปรษณีย์

10900

พื้นที่/ประเทศ

กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

ที่อยู่

388 Ratchadapisek Rd. Chandrakasem, Chatuchak

วันเดือนปีที่ก่อตั้ง

1986

เงินลงทุน

40,000,000 THB

TEL

FAX

+66-2515-8988

ภาษาที่รองรับ

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

URL

http://www.kinetics.co.th

สำนักงานใหญ่

ชื่อบริษัท

KINETICS CORPORATION LTD.

ที่อยู่

388 Ratchadapisek Rd. Chandrakasem, Chatuchak, Bangkok 10900 THAILAND

วันเดือนปีที่ก่อตั้ง

1986

เงินลงทุน

40,000,000 THB

URL

http://www.kinetics.co.th

ติดต่อเรา

ภาษาที่รองรับ

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

*เป็นหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก

*กรุณาเลือก

ประเภท

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในสถานที่ตั้งซึ่งตรงกับ บริษัท ไคเนติคส์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (KINETICS CORPORATION LTD.) ได้

PAGE TOP