แล็บ เอ็กซเพิร์ท จำกัด (35018)

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

แล็บ เอ็กซเพิร์ท จำกัด

เนื้อหาของกิจการ

ผู้แทนจำหน่ายเครื่อง UV-Vis Spectrophotometer (เครื่องวัดความเข้มของแสง), เครื่องฮอโมจิไนเซอร์ (homogenizer),PCR, LC-MS, ICP-MS, XRF, XRD,LIMS และระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์ของ Siemens

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในสถานที่ตั้งซึ่งตรงกับ แล็บ เอ็กซเพิร์ท จำกัด ได้

ตารางสรุปแคตตาล็อกของแล็บ เอ็กซเพิร์ท จำกัด

ผู้ที่ดูข้อมูลของบริษัทนี้ เคยดาวน์โหลดแคตตาล็อกแบบนี้

เค้าโครงบริษัท

รหัสไปรษณีย์

11000

พื้นที่/ประเทศ

นนทบุรี, ประเทศไทย

ที่อยู่

121/2, 7th Fl., Sricharoenchai Bldg. Tiwanon Rd. Talad Khwan, Muang

TEL

FAX

+66-2968-9190

URL

http://www.labexpert.co.th

สำนักงานใหญ่

ชื่อบริษัท

LAB EXPERT CO,.LTD.

ที่อยู่

121/2, 7th Fl., Sricharoenchai Bldg. Tiwanon Rd. Talad Khwan, Muang

URL

http://www.labexpert.co.th

ประเภท

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในสถานที่ตั้งซึ่งตรงกับ แล็บ เอ็กซเพิร์ท จำกัด ได้

PAGE TOP