บริษัท ไอแลป ฟลูอิด คอนโทรล จำกัด/ ILAB FLUID CONTROL CO., LTD. (35017)

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

บริษัท ไอแลป ฟลูอิด คอนโทรล จำกัด/ ILAB FLUID CONTROL CO., LTD.

บริษัท ไอแลป ฟลูอิด คอนโทรล จำกัด/ ILAB FLUID CONTROL CO., LTD.

เนื้อหาของกิจการ

เครื่องมือทดสอบและอุปกรณ์ด้านปิโตรเลียม, การตรวจสอบคุณภาพน้ำ, เครื่องมือและอุปกรณ์ภายในห้องปฏิบ้ติการ, Paint & plastic test, ปั๊มและคอนโทรลเลอร์

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในสถานที่ตั้งซึ่งตรงกับ บริษัท ไอแลป ฟลูอิด คอนโทรล จำกัด/ ILAB FLUID CONTROL CO., LTD. ได้

ตารางสรุปแคตตาล็อกของบริษัท ไอแลป ฟลูอิด คอนโทรล จำกัด/ ILAB FLUID CONTROL CO., LTD.

ผู้ที่ดูข้อมูลของบริษัทนี้ เคยดาวน์โหลดแคตตาล็อกแบบนี้

เค้าโครงบริษัท

รหัสไปรษณีย์

10230

พื้นที่/ประเทศ

กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

ที่อยู่

92/22 Soi Nuanchan, Ramindra Rd. Klongkum, Boengkum

TEL

FAX

+66-2519-1299

ภาษาที่รองรับ

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

URL

http://www.ilabfluid.com

ติดต่อเรา

ภาษาที่รองรับ

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

*เป็นหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก

*กรุณาเลือก

ประเภท

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในสถานที่ตั้งซึ่งตรงกับ บริษัท ไอแลป ฟลูอิด คอนโทรล จำกัด/ ILAB FLUID CONTROL CO., LTD. ได้

PAGE TOP