รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

CHUO PRECISION INDUSTRIAL CO.,LTD.

CHUO PRECISION INDUSTRIAL CO.,LTD.

เนื้อหาของกิจการ

ผลิตและจำหน่ายเครื่องกำหนดตำแหน่งความแม่นยำสูง, Optical instruments

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในสถานที่ตั้งซึ่งตรงกับ CHUO PRECISION INDUSTRIAL CO.,LTD. ได้

ตารางสรุปผลิตภัณฑ์และบริการของCHUO PRECISION INDUSTRIAL CO.,LTD.

ตารางสรุปแคตตาล็อกของCHUO PRECISION INDUSTRIAL CO.,LTD.

ผู้ที่ดูข้อมูลของบริษัทนี้ เคยดาวน์โหลดแคตตาล็อกแบบนี้

เค้าโครงบริษัท

รหัสไปรษณีย์

1010063

พื้นที่/ประเทศ

Tokyo, ญี่ปุ่น

ที่อยู่

1-5 Kanda-Awaji-cho, Chiyoda-ku

วันเดือนปีที่ก่อตั้ง

1959

เงินลงทุน

100000000 JPY

จำนวนพนักงาน

51 คน - 100 คน

TEL

FAX

+81(0)3-3257-1915

ภาษาที่รองรับ

ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ

URL

http://www.chuo.co.jp/english/index.php

ติดต่อเรา

ภาษาที่รองรับ

ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ

*เป็นหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก

ประเภท

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในสถานที่ตั้งซึ่งตรงกับ CHUO PRECISION INDUSTRIAL CO.,LTD. ได้

PAGE TOP