เครื่อง Wire-Cut ขนาดใหญ่ขับเคลี่ยนด้วยมอเตอร์เชิงเส้นความเร็วสูง Sodick Linear Motor Drive Large-Size High Speed Wire-Cut EDM Model AQ750L, AQ900L, AQ1200L and AQ1500L ผลิตภัณฑ์และบริการ

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

เครื่อง Wire-Cut ขนาดใหญ่ขับเคลี่ยนด้วยมอเตอร์เชิงเส้นความเร็วสูง Sodick Linear Motor Drive Large-Size High Speed Wire-Cut EDM Model AQ750L, AQ900L, AQ1200L and AQ1500L

เครื่อง Wire-Cut ขนาดใหญ่ขับเคลี่ยนด้วยมอเตอร์เชิงเส้นความเร็วสูง Sodick Linear Motor Drive Large-Size High Speed Wire-Cut EDM Model AQ750L, AQ900L, AQ1200L and AQ1500L AQ750L/AQ900L/AQ1200L/AQ1500L

ขับเคลื่อนดวยมอเตอร์เชิงเส้น (Linear Motor) พร้อมด้วยระบบร้อยลวดอัติโนมัติแบบใหม่ เพื่อความเที่ยงตรงของเครื่องจักร ให้ลูกค้าสามารถใช้งานได้ง่ายขึ้น

■ ระบบขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์เชิงเส้น (Linear Motor) ที่มีขนาดใหญ่และความเร็วสูง (High Speed) เครื่อง Wire cut รุ่น :. AQ750L Premium / AQ900L / AQ1200L พร้อมแหล่งจ่ายไฟใหม่และระบบร้อยลวดอัติโนมัติเพื่อที่จะให้ลูกค้าดำเนินงานโดยอัตโนมัติในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง

แคตตาล็อก ติดต่อเรา

รุ่น

AQ750L/AQ900L/AQ1200L/AQ1500L

ราคา

กรุณาติดต่อเรา

กำหนดการส่งมอบสินค้า

กรุณาติดต่อเรา

สต็อกในประเทศไทย

มี

URL

http://www.sodick.co.th/en/products/AQ750L.php

ธุรกิจเป้าหมาย

ส่วนประกอบรถยนต์  อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์・อุปกรณ์ไฟฟ้า  ผลิตภัณฑ์โลหะ・ชิ้นส่วนโลหะ

ข้อมูลบริษัท

Sodick (Thailand) Co., Ltd. / บริษัทโซดิก (ประเทศไทย) จำกัด Sodick (Thailand) Co., Ltd. / บริษัทโซดิก (ประเทศไทย) จำกัด

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์และบริการ

■ เครื่องตัดชิ้นงานโดยใช้ลวดเป็นตัวนำกระแสไฟฟ้าเพื่อหลอมละลายชิ้นงาน ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์เชิงเส้น (Linear Motor) ขนาดใหญ่และความเร็วสูง รุ่น AQ750L Premium / AQ900L / AQ1200L

คุณลักษณะเด่น
◯ ระบบขับเคลื่อนโดยตรง และโครงสร้างแบบดับเบิลคอลัม
ระบบขับเคลื่อนโดยตรงของโซดิก ใช้มอเตอร์เชิงเส้น และ Linear Scales จึงทำให้การเคลื่อนที่ของเครื่องจักร มีความแม่นยำและเที่ยงตรงสูง นอกจากนี้เครื่องจักรยังมีโครงสร้างแบบดับเบิลคอลัม ซึ่งออกแบบเพื่อพื้นที่ที่เหมาะสมที่สุด

◯ LP power installed แหล่งจ่ายไฟแบบใหม่
แหล่งจ่ายไฟแบบใหม่ถูกพัฒนามาเป็นรุ่นที่ 5 สามารถควบคุมการใช้งานที่สมบูรณ์แบบ นอกจากความเร็วในการประมวลผลคือ 1 Gbit / วินาที ช่วยให้การประมวลผลมีความเร็วสูง สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวไปพร้อม ๆ กัน ได้อย่างแม่น

◯ ระบบร้อยร้อยอัตโนมัติความเร็วสูง
ระบบร้อยลวดอัตโนมัติ ความเร็วสูง ใช้วิธีการของท่อร้อยลวดแบบทั่วไป ร่วมกับ ฟังก์ชั่น การหลอมลวด
รายละเอียดอื่น ๆ สามารถดาวน์โหลดได้ที่แคตตาล็อค Please check for details to download a catalog ※.

ตัวอย่างการนำไปใช้

◯ ใช้ในการผลิตแม่พิมพ์ที่มีขนาดใหญ่ในอุตสาหกกรรมยานยนต์

ตัวอย่างการนำมาใช้และผลงาน

  • รูปตัวอย่างการนำมาใช้และผลงาน

    ผลิตแม่พิมพ์พลาสติก แม่พิมพ์โลหะ จิกซ์ฟิกเจอร์ machine part ต้นแบบผลิตภัณฑ์ ชิ้นส่วนรถยนต์ ชิ้นส่วนอากาศยาน ชิ้นส่วนในอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ ชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องจักรกล การผลิตชิ้นงานจากวัสดุที่นำไฟฟ้า

แคตตาล็อก

Sodick wirecut ไวร์คัท เครื่องตัดโลหะด้วยกระแสไฟฟ้าโดยผ่านเส้นลวดโซดิก รุ่น AQ1200L และ AQ1500L สำหรับอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ อุตสาหกรรมยานยนต์
Sodick wirecut ไวร์คัท เครื่องตัดโลหะด้วยกระแสไฟฟ้าโดยผ่านเส้นลวดโซดิก รุ่น AQ750L และ AQ900L สำหรับอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ อุตสาหกรรมยานยนต์
Sodick wirecut ไวร์คัท เครื่องตัดโลหะด้วยกระแสไฟฟ้าโดยผ่านเส้นลวดโซดิก รุ่น AQ750L, AQ900L, AQ1200 และ AQ1500L เครื่อง Wire Cut ขนาดใหญ่ สำหรับอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ อุตสาหกรรมยานยนต์
Sodick Wire Electrode for Wire-Cut_Consumables Part for Wire Cut_ลวดไวคัดโซดิก_วัสดุสิ้นเปลืองของเครื่องไวคัดโซดิก
Sodick Filters for Wire-Cut_Consumables Part for Wire Cut_ฟิลเตอร์ไวร์คัทโซดิก_วัสดุสิ้นเปลืองของเครื่องไวร์คัทโซดิก
Sodick Ion Exchange Resin for Wire Cut _Consumables Part for Wire Cut_เรซินไวร์คัตโซดิก_วัสดุสิ้นเปลืองของเครื่องไวร์คัตโซดิก
Sodick Dielectric Fluids ของเหลวที่ใช้ในเครื่องจักรของโซดิก น้ำมัน สารหล่อลื่น
Sodick Chemical Products สารเคมีที่ใช้สำหรับเครื่องจักรโซดิก

ติดต่อเรา

ภาษาที่รองรับ

ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ

*เป็นหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก

*กรุณาเลือก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP