Sodick wirecut ไวร์คัท เครื่องตัดโลหะด้วยกระแสไฟฟ้าโดยผ่านเส้นลวดโซดิก รุ่น AQ750L และ AQ900L สำหรับอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ อุตสาหกรรมยานยนต์ แคตตาล็อก

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

Sodick wirecut ไวร์คัท เครื่องตัดโลหะด้วยกระแสไฟฟ้าโดยผ่านเส้นลวดโซดิก รุ่น AQ750L และ AQ900L สำหรับอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ อุตสาหกรรมยานยนต์

รูปภาพแคตตาล็อก

ผลิตภัณฑ์และบริการ

ข้อมูลบริษัท

Sodick (Thailand) Co., Ltd. / บริษัทโซดิก (ประเทศไทย) จำกัด Sodick (Thailand) Co., Ltd. / บริษัทโซดิก (ประเทศไทย) จำกัด
  • แคตตาล็อก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP