Sodick EDM เครื่องกัดเซาะชิ้นงานด้วยตัวนำไฟฟ้า ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์เชิงเส้นความเร็วสูงและความเที่ยงตรงสูง รุ่น AP1L สำหรับอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ อุตสาหกรรมยานยนต์ แคตตาล็อก

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

Sodick EDM เครื่องกัดเซาะชิ้นงานด้วยตัวนำไฟฟ้า ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์เชิงเส้นความเร็วสูงและความเที่ยงตรงสูง รุ่น AP1L สำหรับอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ อุตสาหกรรมยานยนต์

รูปภาพแคตตาล็อก

ผลิตภัณฑ์และบริการ

ข้อมูลบริษัท

Sodick (Thailand) Co., Ltd. / บริษัทโซดิก (ประเทศไทย) จำกัด Sodick (Thailand) Co., Ltd. / บริษัทโซดิก (ประเทศไทย) จำกัด
  • แคตตาล็อก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP