เครื่องล้างอัลตร้าโซนิค รุ่น WS Series ผลิตภัณฑ์และบริการ

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

เครื่องล้างอัลตร้าโซนิค รุ่น WS Series

เครื่องล้างอัลตร้าโซนิค รุ่น WS Series

WS Series รองรับการล้างทุกรูปแบบด้วยความถี่ 3 แบบ ซึ่งอัตราการสั่นจะคงอยู่ในระดับความถี่ที่เหมาะสมที่สุด ด้วยการใช้ระบบสั่นแบบใหม่ (วงจรตรวจจับการสั่นสะเทือน+วงจรPLL)ที่สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงความถี่เรโซแนนซ์ได้รวมถึงไฟเอาท์พุตจะถูกทำให้คงที่อยู่เสมอ แม้ความต้านทานไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้าจะเปลี่ยนไป อันเนื่องมาจากความผันผวนของการโหลด เช่น ความลึก อุณหภูมิและชนิดของของเหลว วัตถุที่จะทำความสะอาด และการลดแรงดัน(สุญญากาศ)

แคตตาล็อก ติดต่อเรา

ราคา

กรุณาติดต่อเรา

กำหนดการส่งมอบสินค้า

กรุณาติดต่อเรา

สต็อกในประเทศไทย

กรุณาติดต่อเรา

URL

http://www.honda-el.co.jp/en/industry/WSseries.html

ธุรกิจเป้าหมาย

อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์・อุปกรณ์ไฟฟ้า  เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม  ผลิตภัณฑ์โลหะ・ชิ้นส่วนโลหะ

ข้อมูลบริษัท

HONDA ELECTRONICS CO., LTD. Bangkok Representative Office HONDA ELECTRONICS CO., LTD. Bangkok Representative Office

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์และบริการ

○ปรับรูปแบบการสั่นได้อย่างอิสระ
การดูแลรักษาทำได้ง่าย เนื่องจากไม่จำเป็นต้องมีการปรับเจเนอร์เรเตอร์ เมื่อมีการเปลี่ยนทรานสดิวเซอร์อันใหม่ที่มีคุณสมบัติคงเดิม (28kHz,40kHz)

○ความหลากหลายของไฟฟ้าตัวแปร (output 0~100%)
สามารถควบคุมการใช้กำลังไฟให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการใช้งานได้

○ระบบติดตามความถี่คงที่อัตโนมัติ
ด้วยวงจรตรวจจับการสั่นสะเทือน+วงจรPLL ที่สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงความถี่เรโซแนนซ์ที่แปรไปตามการโหลดได้โดยอัตโนมัติได้ ความถี่ในการสั่นจึงถูกคงไว้ในจุดที่เหมาะสมที่สุด

○การควบคุมแรงส่งไฟฟ้าให้คงที่
output power จะถูกทำให้คงที่อยู่เสมอ แม้ความต้านทานไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้าจะเปลี่ยนไป อันเนื่องมาจากความผันผวนของการโหลด เช่น ความลึก อุณหภูมิและชนิดของของเหลว วัตถุที่จะทำความสะอาด และการลดแรงดัน(สุญญากาศ)

○การป้องกันความปลอดภัย
หากมีความผิดปกติเกิดขึ้น อาทิ ไฟเอาท์พุตเกิน อุณหภูมิเพิ่มสูงหรือความผิดพลาดที่ไวเบรชั่นยูนิต (ลัดวงจร/วงจรเปิด) ระบบจะหยุดทำงานเพื่อความปลอดภัย

ตัวอย่างการนำไปใช้

- รถยนต์
- เครื่องจักรและผลิตภัณฑ์โลหะ
- ไฟฟ้า
- การหล่อ/แม่พิมพ์
- เคมีและสิ่งทอ
- อิเล็กทรอนิกส์ ออปติคอล
- อาหาร

แคตตาล็อก

ติดต่อเรา

ภาษาที่รองรับ

ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ

*เป็นหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก

*กรุณาเลือก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP