รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

Preform Mold

รูปภาพแคตตาล็อก

ผลิตภัณฑ์และบริการ

  • ชิ้นส่วนสําหรับงานซ่อมบํารุง / งานผลิต แม่พิมพ์พรีฟอร์ม ( preform mold ) ชิ้นส่วนสําหรับงานซ่อมบํารุง / งานผลิต แม่พิมพ์พรีฟอร์ม ( preform mold )
    • แคตตาล็อก

    Punch Industry Co., Ltd. ผลิตชิ้นส่วนสําหรับซ่อมบํารุงและชิ้นส่วนใหม่ที่เป็นส่วนประกอบของแม่พิมพ์พรีฟอร์ม ( preform mold ), ฮอตรันเนอร์(hot runner) เราผลิตชิ้นส่วนของแม่พิมพ์พรีฟอร์ม ( preform mold ) เพื่อใช้สําหรับผลิตขวด PET และบรรจุภัณฑ์ ตลอดจนชิ้นส่วนของ ฮอตรันเนอร์(hot runner) เรามีผลงานมากมายเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพและซ่อมแซมชิ้นส่วน หากมีปัญหาใดๆ เกี่ยวกับการขึ้นรูปหรือชิ้นส่วนแม่พิมพ์ กรุณาให้เราได้มีโอกาสช่วยท่าน

ข้อมูลบริษัท

Punch Industry Co., Ltd. Punch Industry Co., Ltd.
  • แคตตาล็อก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP