รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

TNI_Master Degree

รูปภาพแคตตาล็อก

ผลิตภัณฑ์และบริการ

  • หลักสูตรปริญญาโท (TNI Master degree) หลักสูตรปริญญาโท (TNI Master degree)
    • แคตตาล็อก

    - สาขาการจัดการอุตสาหกรรม (Industrial Management:MIM) - สาขาการจัดการวิสาหกิจสำหรับผู้บริหาร (Executive Enterprise Management:EEM) - สาขาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น (Japanese Business Administrator:MBJ) - สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology:MIT) - สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรม (Engineering Technology:MET)

ข้อมูลบริษัท

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (Thai-Nichi Institute of Technology) สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (Thai-Nichi Institute of Technology)
  • แคตตาล็อก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP