ตู้เหล็ก TANKO รุ่น EB-10073 แคตตาล็อก

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

ตู้เหล็ก TANKO รุ่น EB-10073

รูปภาพแคตตาล็อก

ผลิตภัณฑ์และบริการ

  • ตู้เหล็ก TANKO รุ่น EB-10073 ตู้เหล็ก TANKO รุ่น EB-10073
    • แคตตาล็อก

    ตู้เหล็กเก็บเครื่องมือ,อะไหล่และชิ้นงานหนักนําเข้ายี่ห้อ TANKO รุ่น EB-10073 คุณภาพสูง เกรดสําหรับโรงงานอุตสาหกรรม รุ่นสูง 100 cm มี 7 ลิ้นชัก ประกอบด้วย ความสูงลิ้นชักขนาด 7.5 cm = 2 ลิ้นชัก ความสูงลิ้นชักขนาด 10 cm = 2 ลิ้นชัก ความสูงลิ้นชักขนาด 15 cm = 2 ลิ้นชัก ความสูงลิ้นชักขนาด 25 cm = 1 ลิ้นชัก

ข้อมูลบริษัท

บริษัท เควีบี โกลเบิล จํากัด บริษัท เควีบี โกลเบิล จํากัด
  • แคตตาล็อก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP