โต๊ะช่าง TANKO Steel Top WD-5804HP6A แคตตาล็อก

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

โต๊ะช่าง TANKO Steel Top WD-5804HP6A

รูปภาพแคตตาล็อก

ผลิตภัณฑ์และบริการ

  • โต๊ะช่าง TANKO Steel Top WD-5804HP6A โต๊ะช่าง TANKO Steel Top WD-5804HP6A
    • แคตตาล็อก

    โต๊ะเหล็กสําหรับช่าง ประกอบด้วยโต๊ะ + แผงเหล็กแขวนเครื่องมือ + Cabinet EHA-7041 Cabinet EHA-7041 (รุ่นสูง 70cm) มี 4 ลิ้นชัก ประอบด้วย ความสูงลิ้นชักขนาด 10 cm = 2 ลิ้นชัก ความสูงลิ้นชักขนาด 20 cm = 2 ลิ้นชัก

ข้อมูลบริษัท

บริษัท เควีบี โกลเบิล จํากัด บริษัท เควีบี โกลเบิล จํากัด
  • แคตตาล็อก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP