【รุ่นปรับแสงได้】อุปกรณ์อุตุนิยมวิทยาประดิษฐ์ <แบบปิด> ชนิดติดตั้งแพลนท์เฟล็ค ผลิตภัณฑ์และบริการ

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

【รุ่นปรับแสงได้】อุปกรณ์อุตุนิยมวิทยาประดิษฐ์ <แบบปิด> ชนิดติดตั้งแพลนท์เฟล็ค

【รุ่นปรับแสงได้】อุปกรณ์อุตุนิยมวิทยาประดิษฐ์ <แบบปิด> ชนิดติดตั้งแพลนท์เฟล็ค

รุ่นปรับแสงได้ ใช้ในการทดสอบความทนทานต่อสภาพแวดล้อมของพืช อาทิ การปลูกนาข้าว/อะราบิดอพซิส เป็นต้น! และยังสั่งการได้อย่างง่ายดายด้วยแผงควบคุม LCD แบบทัชสกรีน

รุ่นประหยัดพลังงานที่ติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐาน“แพลนท์เฟล็ค” LED ประเภทหลอดฟลูออเรสเซนต์สำหรับปลูกพืชซึ่งสามารถปรับแสงได้ลงในอุปกรณ์อุตุนิยมวิทยาประดิษฐ์แบบปิดมาตรฐาน

สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมตามลักษณะการวิจัย อาทิ การทดสอบด้วยระยะเวลาวันอันสั้น การทดสอบด้วยระยะเวลาหลายวันเป็นเวลานาน เป็นต้น
วิธีการควบคุมมี 2 ชนิด ได้แก่ การควบคุมด้วยโปรแกรมและแบบสลับการทำงานระหว่างการใช้งานแบบค่าคงที่และการใช้งานแบบสลับกลางวัน/กลางคืน
การตั้งค่าเวลาของโปรแกรมสามารถเลือกได้จาก “แบบสั่งสม” กับ “แบบเวลาตามจริง”
การควบคุมอุณหภูมิและความชื้นดำเนินการโดยใช้รูปแบบ 3 ตำแหน่ง ช่วยให้ประสิทธิผลด้านการประหยัดพลังงาน
สำหรับขนาดสามารถเลือกได้ระหว่าง 240 ลิตรกับ 410 ลิตร

[การนำไปใช้งาน]
○การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและเซลล์พืช การทดสอบการออกหน่อ ปรับสภาพ และเลี้ยงให้เติบโต
○การทดสอบสภาพแวดล้อม
○การปลูกนาข้าว/อะราบิดอพซิส เป็นต้น

○ การทดลองกับแมลง
○ การเพาะเลี้ยงเซลล์
○ การทดสอบความทนทานต่อสภาพแวดล้อมของพืช
○ การทดลองในอุณหภูมิคงที่ ความชื้นคงที่ การเก็บรักษา

※สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเราหรือดาวน์โหลดแคตตาล็อก

แคตตาล็อก ติดต่อเรา

ราคา

กรุณาติดต่อเรา

กำหนดการส่งมอบสินค้า

กรุณาติดต่อเรา

สต็อกในประเทศไทย

กรุณาติดต่อเรา

ข้อมูลบริษัท

Nippon Medical & Chemical Instruments Co., Ltd. Nippon Medical & Chemical Instruments Co., Ltd.

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์และบริการ

[คุณสมบัติเฉพาะ]
● ส่วนควบคุมแสดงผลอ่านง่ายและอยู่ส่วนบนของตัวประตู และใช้งานง่ายเพราะใช้แผงควบคุม LCD แบบทัชสกรีน
● แบบ L (P) H- PFP / DT-S สามารถใช้งานแบบค่าคงที่ ได้แก่ อุณหภูมิ ความสว่าง (ความชื้น) และใช้งานแบบสลับกลางวัน/กลางคืนได้
●แบบ L (P) H- PFP / DT-S สามารถควบคุมด้วยโปรแกรมได้ (แบบเวลาตามจริง/แบบเวลาสั่งสมจากการใช้งาน)
● ระบบไฟส่องสว่างแบบ 5 ด้าน เมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้าแล้วมีการปรับปรุงแสงไฟเพดานให้ใกล้เคียงกับแสงธรรมชาติมากขึ้น
● การระบายน้ำภายในโรงเรือนของแบบ LH เป็นแบบบังคับให้ระเหยเองจึงไม่จำเป็นต้องมีท่อหรือแทงค์ระบายน้ำ
● การควบคุมอุณหภูมิและความชื้นใช้รูปแบบ 3 ตำแหน่ง (ให้ความร้อนเป็นสัดส่วน) จึงทำให้มีต้นทุนการดำเนินงานต่ำ
● ประตูด้านในภายในโรงเรือนที่มีฟังก์ชั่นประหยัดพลังงานสามารถใช้เป็นแบบ 2 ประตูด้านบนและด้านล่างเหมือนที่เคยมีมาก่อนก็ได้หรือใช้เป็นแบบ 1 ประตูก็ได้เช่นกัน
● มีฟังก์ชันปรับความเร็วลม 2 ขั้นจึงสามารถรองรับจัดการกับตัวอย่างการทดสอบที่อ่อนไหวต่อลมได้
●ช่องวัดมีขนาดφ40 มม.ติดตั้งอยู่ที่ส่วนบนของตัวเครื่องตามมาตรฐาน
● การควบคุมความชื้นสามารถเลือกได้จากการควบคุมโดยการเพิ่มความชื้น การควบคุมโดยการลดความชื้น และการควบคุมโดยการเพิ่มและลดความชื้น

ตัวอย่างการนำไปใช้

[การนำไปใช้งาน]
○การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและเซลล์พืช การทดสอบการออกหน่อ ปรับสภาพ และเลี้ยงให้เติบโต
○การเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์และเซลล์สัตว์
○การทดลองเพาะพันธุ์แมลง
○การทดสอบความทนทานต่อสภาพแวดล้อมของพืช
○การทดลองในอุณหภูมิคงที่ ความชื้นคงที่ การเก็บรักษา

●สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเราหรือดาวน์โหลดแคตตาล็อก

แคตตาล็อก

Plant Growth Chamber <Standard model>[LEDlamp]

ติดต่อเรา

*เป็นหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก

*กรุณาเลือก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP