EZ-BindShut®เป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกสำหรับเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ผลิตภัณฑ์และบริการ

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

EZ-BindShut®เป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกสำหรับเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

EZ-BindShut®เป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกสำหรับเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

เป็นภาชนะสำหรับเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่มีการยึดเกาะต่ำ เหมาะสำหรับเพาะเนื้อเยื้อทรงกลมแบบ 3 มิติ เช่น เซลล์มะเร็ง สเต็มเซลล์ เป็นต้น

เราทำตั้งแต่เฟ้นหาวัตถุดิบ ผลิตและตรวจชิ้นงาน ภายใต้การควบคุมคุณภาพที่เข้มงวดที่โรงงานในญี่ปุ่นซึ่งเป็นฐานผลิตของเรา

แคตตาล็อก ติดต่อเรา

ราคา

กรุณาติดต่อเรา

กำหนดการส่งมอบสินค้า

กรุณาติดต่อเรา

สต็อกในประเทศไทย

กรุณาติดต่อเรา

ธุรกิจเป้าหมาย

ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม・ไบโอ 

ข้อมูลบริษัท

บริษัท AGC จำกัด บริษัท AGC จำกัด

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์และบริการ

EZ-BindShut®เป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกสำหรับเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

เคลือบด้วยโพลิเมอร์ ดังนั้นจึงช่วยจำกัดการดูดติดของโปรตีนหรือเซลล์ที่อยู่ตรงพื้นผิวภาชนะเพาะเนื้อเยื่อ
สามารถนำไปใช้เพาะเลี้ยงแบบลอยตัวสำหรับเซลล์ที่มีการยึดเกาะแน่น หรือการเพาะเลี้ยงแบบ 3 มิติต่างๆ เช่น การสร้างตัวอ่อน (EB) การสร้างเป็นทรงคล้ายทรงกลมที่ใช้ภาชนะเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่มีการยึดเกาะผิวต่ำ

ตัวอย่างการนำไปใช้

มักนำไปใช้ตามมหาวิทยาลัยและศูนย์วิจัย
ใช้วิเคราะห์ทางเคมีหรือ Assay ใช้กับงานวิจัยทางการแพทย์ด้าน Regenerative medicine ที่ใช้สเต็มเซลล์ชนิด Mesenchymalและเซลล์ iPS
นำไปใช้ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเซลล์ระบบเลือดที่มีการยึดเกาะแน่น

แคตตาล็อก

EZ-BindShut®II/EZ-BindShut®SP(低接着表⾯)※日本語のみ
IWAKI LABORATORY GLASSWARE CATALOG

ติดต่อเรา

ภาษาที่รองรับ

ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ

*เป็นหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก

*กรุณาเลือก

*กรุณากรอกข้อมูล

*กรุณาเลือก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP