เครื่องแปลงสารละลายกลับมาใช้ใหม่โดยอัตโนมัติ ผลิตภัณฑ์และบริการ

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

เครื่องแปลงสารละลายกลับมาใช้ใหม่โดยอัตโนมัติ

เครื่องแปลงสารละลายกลับมาใช้ใหม่โดยอัตโนมัติ

พอกลั่นสารละลายที่จะเอาไปทิ้งให้เอากลับมาใช้ใหม่ได้แล้วช่วยทำให้ประหยัดต้นทุนและจัดการสภาพแวดล้อมไปได้พร้อมกัน!

เครื่องแปลงสารละลายกลับมาใช้ใหม่อัตโนมัติเป็นระบบกลั่นสารให้นำกลับมาใช้ได้อีกครั้งซึ่งทำงานโดยการนำสารละลายที่เดิมจะเอาไปทิ้งและตั้งใจจะกลับเอามาใช้ใหม่ใส่ในถังของเครื่อง จากนั้นใช้ฮีทเตอร์ที่ติดอยู่ด้านก้นถังส่งความร้อนเข้าไปในถัง เพิ่มความร้อนจนถึงอุณหภูมิที่ตั้งค่าเอาไว้ จากนั้นกลั่นสารละลายที่ต้องการสกัดออกมาเป็นไอและหล่อเย็นโดยผ่านคอนเดนเซอร์เพื่อควบแน่นกลับมาให้เป็นของเหลวอีกครั้ง

สามารถกลั่นเฉพาะสารละลายที่ต้องการสกัดได้โดยการสำรวจจุดเดือดของสารละลายที่อยากเอากลับเอามาใช้ใหม่และเพิ่มความร้อนจนถึงจุดที่ทำให้ระเหยเป็นไอ

นอกจากนี้สารตกค้างที่ค้างอยู่ในถังหลังจากผ่านกระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เกิดการแข็งตัว ให้ใช้ถุงพิเศษสำหรับสารชนิดที่ทนต่อการระเหยและทนความร้อน ทำให้กำจัดสารที่แข็งตัวได้สะอาดโดยไม่เปื้อนมือ

【จุดเด่น】
■ช่วยลดค่าใช้จ่ายการซื้อสารละลายและค่าทำลาย
■สามารถกำจัดสารตกค้างหลังกระบวนการกลั่นเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ได้
■สามารถสกัดเฉพาะสารละลายที่ต้องการได้
■กรณีที่สารตกค้างอยู่ในสภาพของเหลว สามารถระบายออกได้ทางก้นถัง
■อุปกรณ์มีโครงสร้างป้องกันการระเบิดในตัว ยิ่งเพิ่มความปลอดภัยมากขึ้น

※โปรดดูรายละเอียดได้จากไฟล์ PDF หรือติดต่อสอบถามเราได้เลย

แคตตาล็อก ติดต่อเรา

ราคา

กรุณาติดต่อเรา

กำหนดการส่งมอบสินค้า

กรุณาติดต่อเรา

สต็อกในประเทศไทย

กรุณาติดต่อเรา

ธุรกิจเป้าหมาย

ส่วนประกอบรถยนต์  อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์・อุปกรณ์ไฟฟ้า  ผลิตภัณฑ์โลหะ・ชิ้นส่วนโลหะ

ข้อมูลบริษัท

MORIKAWA CO.,LTD. MORIKAWA CO.,LTD.

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์และบริการ

【สารละลายที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้】
■ สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน
 ・โทลูอีน
 ・ไซลีน
 ・ตัวทำละลายแนฟทา
 ・เฮกเซนแบบธรรมดา
 ・ไอโซเฮกเซนและอื่นๆ
■ สารละลายประเภทแอลกอฮอล์
 ・เมทานอล
 ・เอทานอล
 ・บิวทานอล
 ・ไอโซโพรพานอล
 ・แอลกอฮอล์ (IPA)และอื่นๆ
■ สารละลายประเภทคีโตน
 ・อาซิโตน
 ・เมทิลเอทิลคีโตน(MEK)
 ・เมทิลไอโซบิวทิลคีโตน(MIBK)และอื่นๆ
■ สารละลายประเภทเอสเตอร์
 ・เอทิลอะซีเตท
 ・บิวทิลอะซีเตท
 ・เมท็อกซิบิวทิสอะซีเตท
 ・โพรพิลอะซีเตทแบบธรรมดาและอื่นๆ
■ สารละลายประเภทโบรมีน
 ・1-โบรโมโพรเพน

※โปรดดูรายละเอียดได้จากไฟล์ PDF หรือติดต่อสอบถามเราได้เลย

ตัวอย่างการนำไปใช้

※โปรดดูรายละเอียดได้จากไฟล์ PDF หรือติดต่อสอบถามเราได้เลย

แคตตาล็อก

REARTH แค็ตตาล็อก

ติดต่อเรา

ภาษาที่รองรับ

ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ

*เป็นหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก

*กรุณาเลือก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP