เซ็นเซอร์วัดการไหลสารละลายเคมี ระบบแม่เหล็กไฟฟ้า ขนาดเล็ก รุ่น"VNS" ผลิตภัณฑ์และบริการ

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

เซ็นเซอร์วัดการไหลสารละลายเคมี ระบบแม่เหล็กไฟฟ้า ขนาดเล็ก รุ่น"VNS"

เซ็นเซอร์วัดการไหลสารละลายเคมี ระบบแม่เหล็กไฟฟ้า ขนาดเล็ก รุ่น"VNS"

『VNS』 เป็นเซนเซอร์ระบบแม่เหล็กไฟฟ้าที่ใช้ตรวจวัดปริมาณการไหลของสารละลายเคมีได้โดยตรง โดยไม่ต้องอาศัยแชมเบอร์ช่วยในการตรวจวัด สามารถใช้ตรวจวัดการไหลแบบไม่หยุดนิ่ง(ไหลแบบพัลซิ่ง)ของปั๊มแม่เหล็กไฟฟ้าระบบไดอะแฟรม
『VNS』เหมาะสำหรับการตรวจวัดโซเดียมคลอไรท์(คลอรีนน้ำ) โซเดียมไฮดรอกไซด์(โซดาไฟ) นอกจากนี้ยังสามารถนำไปใช้กับระบบควบคุมปริมาณการใช้โซดาไฟและระบบกำจัดของเสียจากโรงงาน หรือระบบฆ่าเชื้อโรคของบ่อบำบัดและจ่ายน้ำในโรงงาน

【จุดเด่น】
■การตรวจวัดไม่ต้องอาศัยชิ้นส่วนที่เป็นอุปกรณ์เคลื่อนไหวใดๆ ทำให้ไม่ต้องกังวลความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับอุปกรณ์จากสิ่งแปลกปลอมต่างๆ
■ตรวจวัดการทำงานของการไหลแบบพัลซิ่งในปั๊มแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดไดอะแฟรม
■สามารถใช้ตรวจวัดสารละลายโซเดียมคลอไรท์(คลอรีนน้ำ) โซเดียมไฮดรอกไซด์(โซดาไฟ)

แคตตาล็อก ติดต่อเรา

ราคา

กรุณาติดต่อเรา

กำหนดการส่งมอบสินค้า

กรุณาติดต่อเรา

สต็อกในประเทศไทย

กรุณาติดต่อเรา

URL

https://www.aichitokei.net/products/vns/

ธุรกิจเป้าหมาย

อื่นๆ 

ข้อมูลบริษัท

บริษัท ไอจิ โทเค เด็นกิ จำกัด บริษัท ไอจิ โทเค เด็นกิ จำกัด

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์และบริการ

【จุดเด่นอื่นๆ】
■ขนาดกะทะรัด ไม่ต้องอาศัยแอร์แชมเบอร์ช่วยในการตรวจวัด
・สามารถใช้ตรวจวัดการไหลแบบไม่หยุดนิ่ง(ไหลแบบพัลซิ่ง)ของปั๊มแม่เหล็กไฟฟ้าที่ใช้ระบบไดอะแฟรม ได้โดยตรง
・ไม่จำเป็นต้องติดตั้งแอร์แชมเบอร์
■ตรวจสอบดูแลระบบแก๊สลอคของโซเดียมคลอไรท์(คลอรีนน้ำ)
・ติดตามระบบแก๊สล๊อคด้วยการตรวจวัดการไหลนิ่งและการไหลแบบพัลซิ่งของปั๊มแม่เหล็กไฟฟ้าระบบไดอะแฟรมได้ในเวลาเดียวกัน
■ควบคุมระดับPHและปริมาณการปล่อยสารเคมี
・ติดตามและควบคุมปริมาณการปล่อยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์(โซดาไฟ)หรือโซเดียมคลอไรท์(คอลรีนน้ำ)ที่ใช้สำหรับโรงผลิตน้ำบริสุทธิ์

【ตัวอย่างการใช้งาน】
■ระบบฆ่าเชื้อโรค・การบำบัดน้ำเสียในโรงงาน・ควบคุมการใช้ปริมาณโซเดียมไฮดรอกไซด์(โซดาไฟ)"

ตัวอย่างการนำไปใช้

○สำหรับรายละเอียด กรุณาสอบถามได้

แคตตาล็อก

เซ็นเซอร์วัดการไหลสารละลายเคมี ระบบแม่เหล็กไฟฟ้า ขนาดเล็ก รุ่น"VNS"

ติดต่อเรา

ภาษาที่รองรับ

ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ

*เป็นหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก

*กรุณาเลือก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP