[ SCARA Robot ] Servo Skara JS/JS TH Series ผลิตภัณฑ์และบริการ

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

[ SCARA Robot ] Servo Skara JS/JS TH Series

  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

[ SCARA Robot ] Servo Skara JS/JS TH Series

ความยาวแขน มีหลากหลายขนาด ตั้งแต่ 250 mm ถึง 1000 mm

เป็นโรบอตแบบ SCARA (Selective Compliance Assembly Robot Arm) ซึ่งสามารถใช้กับวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย นอกจากการทํางานโดยอัตโนมัติในสายงานผลิต ด้วย Application software มากมายหลายชนิด อาทิ สําหรับงานขันสกรู งาน Dispense เป็นต้น

แคตตาล็อก ติดต่อเรา

ราคา

กรุณาติดต่อเรา

กำหนดการส่งมอบสินค้า

กรุณาติดต่อเรา

สต็อกในประเทศไทย

กรุณาติดต่อเรา

มาตรฐานที่รองรับ

RoHS, CE

URL

https://www.janomeie.com/products/scara_robot/js_jsth_series/index.html

ธุรกิจเป้าหมาย

ส่วนประกอบรถยนต์  เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม  ชิ้นส่วนเครื่องจักร

ข้อมูลบริษัท

Janome Sewing Machine Co., Ltd. Janome Sewing Machine Co., Ltd.

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์และบริการ

[ JS Series (Double Shaft) ]
●Model variation
ขนาดความยาวแขน มี 4 โมเดล จาก 250 mm ถึง 550 mm
●ความแม่นยําของวิถีการขยับเคลื่อน
การเคลื่อนไหวทํางาน CP ซึ่งมีความเสถียรตลอดด้วย Double shaft
●ใช้กับ Clean room
ใช้สําหรับคลาสระดับความสะอาด10

[ JSTH Series (Single shaft) ]
●Model variation
ขนาดความยาวแขน มี 7 โมเดล จาก 350 mm ถึง 1,000 mm
●เดินสายได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย
แกน Z เป็นโครงสร้างกลางอากาศ (Midair structure) ป้องกันการเดินสายพันยุ่งเหยิง
[ JS/JSTH Series เหมือนกัน ]
●Original software “JR C-Points”
มีการจัดเตรียมซอฟต์แวร์เฉพาะสําหรับงานขันสกรู / งานทาวัสดุ / งานเชื่อมบัดกรี
●ภาษาที่แสดงใน Teaching pendant สามารถเลือกใช้ได้ 10 ภาษา
ได้แก่ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ ภาษาสเปน ภาษาฝรั่งเศส ภาษาอิตาเลียน ภาษาเยอรมัน ภาษาเกาหลี ภาษาจีน (ตัวอักษรแบบดัดแปลงให้ง่ายขึ้น) ภาษาเช็ก ภาษาเวียดนาม

●มีโปรแกรมภาษาอย่างง่ายในตัวเครื่อง และกําหนดให้เคลื่อนไหวทํางานในรายละเอียดได้ โดยใช้ “Simple sequencer” ตลอดจน“งาน Point” และสามารถจัดทําสเป็คงานแบบเฉพาะของลูกค้าแต่ละรายด้วยกลไก “Customizing” ซึ่งสามารถสร้าง Interface

ตัวอย่างการนำไปใช้

งานในกระบวนการผลิตต่างๆ อาทิ งาน Pick-and-Place, งาน Dispense, งานขันสกรู, งานเชื่อมบัดกรี ฯลฯ

แคตตาล็อก

[ SCARA Robot ] Servo Skara JS/JS TH Series

ติดต่อเรา

ภาษาที่รองรับ

ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน Indonesian

*เป็นหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก

*กรุณาเลือก

*กรุณากรอกข้อมูล

*กรุณาเลือก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP