Orthogonal Type Robot JC-3series ผลิตภัณฑ์และบริการ

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

Orthogonal Type Robot JC-3series

  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

Orthogonal Type Robot JC-3series

JC-3series เป็นหุ่นยนต์แบบตั้งฉากที่ได้ติดตั้งฟังก์ชันให้ใช้งานง่ายและเป็นหุ่นยนต์สำหรับตั้งโต๊ะ
เนื่องจากเป็นสินค้าที่ได้ติดตั้งตัวควบคุมให้ใช้งานระหว่างตัวหุ่นยนต์กับชนิดของโปรแกรมโดยเฉพาะ สามารถสอนหุ่นยนต์ให้ทำงานตามชุดคำสั่งแบบ interactive mode โดยใช้แผงควบคุมสอนการทำงานของหุ่นยนต์ Teaching Pendant โดยกำหนดแบบไม่ซับซ้อนสามารถเริ่มต้นเดินอุปกรณ์ได้อย่างราบรื่น นอกจากนี้ ยังสามารถลดเวลาการตั้งค่า ถ้าเลือกใช้ประโยชน์จากฟังก์ชั่นที่อำนวยความสะดวกอื่นๆ มากมาย เช่นฟังก์ชั่นแก้ไขกล้องเป็นต้น
จาก series นี้ได้เพิ่ม line-up สเปค 4 แกนขึ้นใหม่เข้าไปในสเปค 3 แกน

แคตตาล็อก ติดต่อเรา

ราคา

กรุณาติดต่อเรา

กำหนดการส่งมอบสินค้า

กรุณาติดต่อเรา

สต็อกในประเทศไทย

กรุณาติดต่อเรา

มาตรฐานที่รองรับ

RoHS

URL

https://www.janomeie.com/products/cartesian_robot/jc-3_series/index.html

ธุรกิจเป้าหมาย

ส่วนประกอบรถยนต์  เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับผู้บริโภคทั่วไป  ชิ้นส่วนเครื่องจักร

ข้อมูลบริษัท

Janome Sewing Machine Co., Ltd. Janome Sewing Machine Co., Ltd.

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์และบริการ

(คุณสมบัติพิเศษ)
○ใช้มอเตอร์ที่ถูกต้องตรงตามความต้องการ
ใช้ stepping motor ควบคุมการตอบสนองในแกน X แกน Y
รับน้ำหนักได้สูงสุด 8kg, อัตราเร่งสูงสุด 5000mm/s², ความเร็วสูงสุด 800mm/s
○เพิ่มสเปค 4 แกน
สามารถรองรับการทำงานที่มากขึ้น ด้วยการควบคุมการทำงานทั้ง 4แกนพร้อมกันอย่างราบรื่น
○All in one
สามารถโปรแกรมตัวควบคุมด้วยการจุโปรแกรมซอฟท์แวร์ teaching soft อย่างง่ายได้สูงสุด 999 โปรแกรม, 32,000 points
นอกจากนี้ ยังมีอุปกรณ์มาตรฐาน LAN Port , การรองรับ Profibus , และการติดอุปกรณ์ภายในฟังก์ชั่น PLC อย่างง่าย
○ การควบคุม2 มอเตอร์พลัส ฟังก์ชั่น I/O-MT(ทางเลือก)
สามารถโปรแกรมมอเตอร์ 2 ตัวที่ใส่ในแนว pulse ให้เคลื่อนที่แบบเดียวกับแกนหุ่นยนต์
○ รองรับหลายภาษา
หน้าจอแผงควบคุม Teaching Pendant สามารถแปลจากภาษาประจำชาติ 10 ภาษาดังนี้
ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ, ภาษาเยอรมัน,ภาษาอิตาลี, ภาษาสเปน, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาเกาหลี, ภาษาจีน, ภาษาเช็ค,ภาษาเวียดนาม
○ ซอท์ฟแวร์ application เฉพาะ
จัดเตรียม system software ที่ใช้เฉพาะกับสเปคการขันสกรู และ สเปคการเคลือบ เป็นต้น
○การประมวลPoint graphic
ถ้าใช้ซอฟต์แวร์PC ที่เป็น option กรณีใช้ DXF dataและ Gerber data จะสามารถสร้างข้อมูลพิกัดเป็นรูปกราฟฟิกได้

ตัวอย่างการนำไปใช้

ทุ่นแรงจากการทำงานเช่น การขันสกรู , การเคลือบผิว, การแยกแผงวงจร, การบัดกรี, pick & press , การตรวจสอบ เป็นต้น
【กรณีตัวอย่าง】
การเคลือบผิวของสารseal, การขันสกรูของอุปกรณ์สื่อสารแบบพกพา, การบัดกรีแผงวรจร(PCB), การแยกตัดแผงวงจรที่พิมพ์มาแบบซับซ้อน , การกดปุ่มทดสอบความคงทนของปุ่ม เป็นต้น

แคตตาล็อก

Cartesian JC-3 Series

ติดต่อเรา

ภาษาที่รองรับ

ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน Indonesian

*เป็นหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก

*กรุณาเลือก

*กรุณากรอกข้อมูล

*กรุณาเลือก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP