Desktop Robo JR2000NEシリーズ แคตตาล็อก

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

Desktop Robo JR2000NEシリーズ

รูปภาพแคตตาล็อก

ผลิตภัณฑ์และบริการ

 • Desktop Robot JR2000NE Series Desktop Robot JR2000NE Series
  • แคตตาล็อก
  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

  ใน JR2000N Series มีกลไกตรวจจับความคลาดเคลื่อนของตําแหน่ง! ด้วยหลักเกณฑ์ที่ตัดสินได้โดยโรบอต [ กลไกการทํางานเพิ่มเติม ] ● Optical encoder ซึ่งติดตั้งอยู่ใน Stepping motor จะตรวจติดตามการเคลื่อนไหวของ Jig ต่างๆอยู่ตลอดเวลา เมื่อตรวจจับได้ว่า ตําแหน่งคลาดเคลื่อนเนื่องจากเสียจังหวะเคลื่อนออกนอกเส้นทาง เครื่องจะหยุดโดยอัตโนมัติทันที ●ป้องกันการไหลออกของผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหาเชิงคุณภาพ ป้องกันชิ้นงานและเครื่องมือมิให้ได้รับความเสียหาย ●สามารถคํานวณ Takt Time เร็วสุดที่ไม่ทําให้เกิดความคลาดเคลื่อนของตําแหน่ง ด้วยการทดลองเครื่องอย่างง่ายดาย จากการเซ็ตระดับความเร็วที่ปราศจากความสูญเสีย ทําให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้สูงสุด ●การตรวจสอบความคลาดเคลื่อนพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงเครื่องมือ ว่ามีเกิดขึ้นบ้างหรือไม่นั้น สามารถตรวจสอบอย่างง่ายดายด้วยการลองเครื่อง ทําให้ความเป็นไปได้เกี่ยวกับการออกแบบเครื่องมือ ขยายกว้างมากขึ้น

ข้อมูลบริษัท

Janome Sewing Machine Co., Ltd. Janome Sewing Machine Co., Ltd.
 • แคตตาล็อก
 • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
 • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP