[Servo Press] Electro Press JP Series 4 แคตตาล็อก

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

[Servo Press] Electro Press JP Series 4

รูปภาพแคตตาล็อก

ผลิตภัณฑ์และบริการ

 • 【Servo Press】 Electro Press JP Series 4 【Servo Press】 Electro Press JP Series 4
  • แคตตาล็อก
  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

  เป็น Press Machine ที่ให้อิสระสูงในการใช้งาน สามารถตั้ง “เวลา” “ความเร็ว” “ตําแหน่ง” “น้ําหนักบรรทุก” สําหรับงาน Powder compression (งานบีบอัดสารที่เป็นผงให้แข็งตัว), Plastic film extrusion (งานดันฟิล์มพลาสติกออก), Bearing press-fit (งานอัดแบริ่ง), Bending (งานดัดโค้ง), Caulking (งานอุดรอยรั่ว) ในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์ ฯลฯ มีกลไกการทํางานในการตัดสินคุณภาพที่หลากหลาย ตลอดจนเก็บรักษาข้อมูลที่เป็นผลการปฏิบัติงานได้ จึงสามารถป้องกันล่วงหน้ามิให้ผลิตภัณฑ์ที่มีปํญหาไหลออกสู่ภายนอก มีจัดเตรียมไว้ 2 ประเภท ได้แก่ Column, Unitโดยสามารถในการเพิ่มแรงอัดตั้งแต่ 0.5kN ถึง120kN ●ประเภทColumn : มีOperating switch, Operating panel, Operating table ติดตั้งอยู่ในตัวเครื่องเพื่อความเป็นอิสระในการใช้งาน (ได้ถึง 50kN) ●ประเภท Unit : เป็นประเภทที่แยกกันระหว่างส่วนที่ขับเคลื่อนกับส่วนที่ควบคุม สําหรับประกอบอุปกรณ์เข้ากัน

ข้อมูลบริษัท

Janome Sewing Machine Co., Ltd. Janome Sewing Machine Co., Ltd.
 • แคตตาล็อก
 • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
 • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP