รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

Janome Sewing Machine Co., Ltd.

  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

Janome Sewing Machine Co., Ltd.

เครื่องจักรอุปกรณ์ของ JANOME สําหรับงานอุตสาหกรรม ซึ่งมีความก้าวหน้าอย่างยิ่งในวงการอุตสาหกรรมทั่วโลก

เนื้อหาของกิจการ

จาก Precision technology ในการพัฒนาจักรเย็บผ้า เราได้ก้าวสู่วงการผลิตเครื่องจักรอุปกรณ์สําหรับงานอุตสาหกรรมซึ่งประกอบด้วยกลไกการทํางานขั้นสูง โดยนําความคิดเห็นของผู้ที่อยู่หน้างานในพื้นที่ผลิตมา สะท้อนลงในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จนกระทั่งถึงบริการหลังการขาย
[ ผลิตภัณฑ์หลัก ]
• Servo Press (Electro- Press)
• Table-Top Type Robot
• Orthogonal Type Robot
• SCARA Robot

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทซึ่งประเภทของธุรกิจตรงกับ Janome Sewing Machine Co., Ltd. ได้

ตารางสรุปผลิตภัณฑ์และบริการของJanome Sewing Machine Co., Ltd.

ตารางสรุปแคตตาล็อกของJanome Sewing Machine Co., Ltd.

ผู้ที่ดูข้อมูลของบริษัทนี้ เคยดาวน์โหลดแคตตาล็อกแบบนี้

เค้าโครงบริษัท

รหัสไปรษณีย์

1930941

พื้นที่/ประเทศ

Tokyo, ญี่ปุ่น

ที่อยู่

1463 Hazama-cho, Hachioji, Tokyo

วันเดือนปีที่ก่อตั้ง

06/1950

จำนวนพนักงาน

มากกว่า 1001 คน

TEL

FAX

+81-42-661-6302

ภาษาที่รองรับ

ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน Indonesian

URL

https://www.janomeie.com/

ติดต่อเรา

ภาษาที่รองรับ

ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน Indonesian

*เป็นหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก

*กรุณาเลือก

*กรุณากรอกข้อมูล

*กรุณาเลือก

ประเภท

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทซึ่งประเภทของธุรกิจตรงกับ Janome Sewing Machine Co., Ltd. ได้

PAGE TOP