รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

MINI VIBRO

รูปภาพแคตตาล็อก

ผลิตภัณฑ์และบริการ

  • เครื่องตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนสมรรถนะสูง ใช้เหมาะมือ ประเภท Analogmeter เครื่องตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนสมรรถนะสูง ใช้เหมาะมือ ประเภท Analogmeter
    • แคตตาล็อก

    เหมาะสมที่สุดสําหรับการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนที่เกิดเพียงเล็กน้อย เครื่องวัดแรงสั่นสะเทือนขนาดเล็กแบบพกพา ประเภท Analogmeter ● เป็นเครื่องตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนแบบพกพา ขนาดเล็ก น้ําหนักเบา ใช้เหมาะมือ ประเภท Analogmeter สามารถทําการตรวจวัด Reciprocating machines, Rotary machines ฯลฯ ได้อย่างถูกต้อง ● สามารถตรวจวัดอัตราความเร็ว อัตราเร่ง และอัตราการเคลื่อนขยับออก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เหมาะสมที่สุดสําหรับการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนที่เล็กน้อยเบาบาง ● มีฟิลเตอร์วิเคราะห์ความถี่คลื่นประกอบอยู่ภายใน สามารถวิเคราะห์ความถี่คลื่นที่สั่นสะเทือน ด้วยวิธีการใช้แบบง่ายๆ ●การตรวจวัดอัตราความเร็ว จะตรงตามมาตรฐาน JIS B0907(ISO2954) “มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจวัดความรุนแรงของการสั่นสะเทือน (Vibration severity) ” เนื่องจากเป็นแบบอนาล็อก จึงสามารถอ่านค่าแรงสั่นสะเทือนที่มีการผันแปรอย่างรุนแรงได้ง่าย ● มีกลไกการOutput สําหรับบันทึก จึงสามารถต่อเข้ากับอุปกรณ์การบันทึก (Recorder) เครื่องแสดงคลื่นกระแสไฟฟ้า (Oscilloscope) / เครื่องวิเคราะห์ FFT (FFT analyzer) เป็นต้น ● สามารถยึดเครื่องตรวจจับไว้กับที่ได้อย่างง่ายดายด้วย Magnet (MG-2) ซึ่งจําหน่ายแยก ●จัดเก็บอยู่ใน Trunk case อย่างเรียบร้อย ยกไปมาสะดวก [ตัวแทนจำหน่ายขาย] Nasei Metrology Co.,ltd. 324/19 Bangna Residence 1 F, sunpawut Rd. Bangna Bangkok thailand 10260, Tel : 02-0233742 , Fax : 02-0233742 Email : seiji.miyatake@naseimetrology.com Web : http://naseimetrology.wix.com/naseimetrology

ข้อมูลบริษัท

SHOWA SOKKI CORPORATION SHOWA SOKKI CORPORATION
  • แคตตาล็อก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP