ซีรีส์ DTXS/DTXA ผลิตภัณฑ์และบริการ

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

ซีรีส์ DTXS/DTXA

ซีรีส์ DTXS/DTXA

Screw Cap Tester ที่สามารถวัดแรงบิดได้อย่างแม่นยำที่การสุ่มตัวอย่างความเร็วสูง 2000 Hz

เป็นมาตรวัดแรงบิดที่ใช้วัดแรงสำหรับเปิด/ปิดขวด
สามารถรับค่าที่แม่นยำที่การสุ่มตัวอย่างความเร็วสูง 2000Hz ได้ หากใช้ร่วมกับโปรแกรมที่ซื้อเสริม จะสามารถวาดกราฟได้ ทำให้วิเคราะห์การวัดแรงบิดได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถเปลี่ยนขนาดของ Table หรือวัสดุของขวดได้ และสามารถวัดตัวอย่างได้อย่างหลากหลาย เช่น ตัวอย่างที่มีความสูงมาก หรือ มีความลื่น

[ข้อมูลพื้นฐาน]
• สามารถหมุนได้ทั้งทางซ้ายและทางขวา
• ความเร็วการสุ่มตัวอย่างข้อมูล 2000Hz
• น้ำหนักสูงสุด 2N-m(200N-cm)~10N-m(1000N-cm)
• ความละเอียด ±0.5%F.S±1digit.
• หน่วยที่สามารถเลือกได้ N-m/ N-cm/kg-m/kg-cm/ lb-in/ ozf-in
• มีความสามาถในการเก็บค่าสูงสุดไว้ได้
• ติดตั้งความสามารถการตัดสินผ่านหรือไม่
• สามารถเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์ภายนอกเช่น PC ได้ทาง USB

[ความสามารถเฉพาะ DTXA เท่านั้น]
1. สามารถป้อนตำแหน่งหรือส่งผลตำแหน่งองศาที่เปลี่ยนไป ด้วยการติดตั้งมาตรวัดองศา
2. สามารถบันทึกข้อมูลต่อเนื่องลงในหน่วยความจำ USB ได้ : แม้ในเวลาที่ไม่สามารถเชื่อมต่อกับ PC ได้ ก็ยังสามารถบันทึกข้อมูลที่ความเร็วการสุ่มตรวจที่ 100 Hz ได้
3. ตรวจจับค่าสูงสุด 1st/2nd ได้ เช่น ให้ความสะดวกเมื่อตรวจจับค่าสูงสุดในเวลาที่เริ่มเปิดขวดเพ็ท และ ค่าสูงสุดเมื่อเปิดออกไปแล้ว

แคตตาล็อก ติดต่อเรา

ราคา

กรุณาติดต่อเรา

กำหนดการส่งมอบสินค้า

กรุณาติดต่อเรา

สต็อกในประเทศไทย

กรุณาติดต่อเรา

URL

http://www.forcegauge.net/en/new-products/21383.html

ธุรกิจเป้าหมาย

ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม・ไบโอ  ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภคทั่วไป  อาหาร・เครื่องดื่ม

ข้อมูลบริษัท

IMADA CO.,LTD. IMADA CO.,LTD.

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์และบริการ

• เป็นโครงสร้างที่ขจัดผลกระทบของน้ำหนักด้วยการประคองแท่นยึดตัวอย่างด้วยลูกปืน ทำให้วัดได้อย่างแม่นยำ
• สามารถจับยึดวัสดุรูปทรง หรือเส้นผ่าศูนย์กลางที่ใหญ่ได้อย่างมั่นคง
• สามารถทำข้อมูลออกมาเป็นกราฟได้ด้วยโปรแกรมที่ซื้อเสริม (ความเร็วการสุ่มตัวอย่าง : สูงสุด 2000 Hz)
• หน้าจอแสดงผล EL Organic ซึ่งสามารถดูได้สะดวก เสริมด้วยความสามารถการแสดงผลที่หลากหลาย (เช่นเวลา-ปฏิทิน ต่างๆ) ทำให้บริหารข้อมูลได้สะดวก

ตัวอย่างการนำไปใช้

• วัดค่าแรงบิดของฝาเกลียว เช่นขวดเพ็ท หรือ ฝาขวดต่างๆ
• วัดแรงในการทำงาน ด้านการโฟกัสเลนส์กล้อง หรือแหวนซูม
• วัดแรงในการใช้งานกุญแจ ต่างๆ

แคตตาล็อก

Screw-cap Torque Tester ซีรีส์ DTXS/DTXA

ติดต่อเรา

ภาษาที่รองรับ

ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ

*เป็นหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก

*กรุณาเลือก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP