เครื่องวัดค่าสัมประสิทธิ์ของแรงเสียดทาน (Friction coefficient) ผลิตภัณฑ์และบริการ

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

เครื่องวัดค่าสัมประสิทธิ์ของแรงเสียดทาน (Friction coefficient)

เครื่องวัดค่าสัมประสิทธิ์ของแรงเสียดทาน (Friction coefficient)

เป็นเครื่องทดสอบที่วัดค่าสัมประสิทธิ์ของแรงเสียดทานสถิต (Coefficient of static friction) / แรงเสียดทานจลน์(Coefficient of kinetic friction) ได้อย่างง่ายดาย
สามารถคํานวณค่าสัมประสิทธิ์ของแรงเสียดทานสถิต (Coefficient of static friction) / แรงเสียดทานจลน์ (Coefficient of kinetic friction) และจัดทําเป็นกราฟได้โดยใช้ซอฟต์แวร์ที่ประกอบอยู่ (ความเร็วของการสุ่มตัวอย่าง : ค่าสูงสุด 50Hz)

[ข้อมูลพื้นฐาน]
• ค่า Load สูงสุด 2N(200gf) ~ 10N(1kgf)
• ระดับความละเอียดแม่นยํา ±0.2%F.S.
• หน่วยวัดที่สามารถเลือกได้ N/kgf/lbf

แคตตาล็อก ติดต่อเรา

ราคา

กรุณาติดต่อเรา

กำหนดการส่งมอบสินค้า

กรุณาติดต่อเรา

สต็อกในประเทศไทย

กรุณาติดต่อเรา

URL

http://www.forcegauge.net/en/friction-attachment/4324.html

ธุรกิจเป้าหมาย

สารกึ่งตัวนำ・ผลึกเหลว・FPD  อาหาร・เครื่องดื่ม  การผลิตกระดาษ・ผลิตภัณฑ์จากกระดาษ

ข้อมูลบริษัท

IMADA CO.,LTD. IMADA CO.,LTD.

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์และบริการ

สามารถคํานวณ / ทํากราฟแสดงค่าสัมประสิทธิ์ของแรงเสียดทาน (Friction coefficient) โดยอัตโนมัติ ด้วยซอฟแวร์ที่ประกอบอยู่
เหมาะที่สุดสําหรับวัดค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานของฟิล์ม กระดาษ ฯลฯ
สามารถทําการตรวจวัดโดยส่วนหนึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ JIS P8147(1994) “วิธีวัดค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานสถิตและแรงเสียดทานจลน์ – กระดาษและกระดาษแข็ง” และ JIS K7125(1999) “วิธีทดสอบค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานของพลาสติก ฟิล์ม และแผ่นชีท”
นอกจากนั้น ขอนําเสนอเครื่องทดสอบที่ถูกต้องตามมาตรฐาน JIS, ISO, IEC ฯลฯ
สามารถสั่งทําพิเศษได้

ตัวอย่างการนำไปใช้

[กรณีตัวอย่างการตรวจวัด]
• วัดค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานของฟิล์มห่ออาหาร เป็นต้น
• วัดแรงเสียดทานของ Smart phone (การลื่นง่าย)
• วัดแรงเสียดทานต่อการลื่น (การลื่นยาก) ของวัตถุต่างๆ อาทิ พวงมาลัยรถยนต์ ที่จับไม้ตีเทนนิส เป็นต้น
เครื่องวัดค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานของ IMADA นั้น ใช้สําหรับการวิจัยพัฒนา / ควบคุมคุณภาพ ณ พื้นที่หน้างานทั่วโลก

แคตตาล็อก

Coefficient of Friction Tester

ติดต่อเรา

ภาษาที่รองรับ

ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ

*เป็นหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก

*กรุณาเลือก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP