เครื่องทดสอบแรงดีงลอก ผลิตภัณฑ์และบริการ

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

เครื่องทดสอบแรงดีงลอก

เครื่องทดสอบแรงดีงลอก

เครื่องทดสอบแรงดีงลอกของ IMADA นั้น สามารถทําการทดสอบแรงดึงลอกได้หลากหลายรูปแบบอย่างง่ายดาย ขนาดน้ําหนัก Load ใหญ่สุด คือ 2N(200gf) ~ 200N(20kgf) มีการจัดเตรียมเครื่องดึงลอกแผ่นฟิล์มปิดฝาภาชนะถ้วยแบบ 45 องศา หรือ เครื่องดึงลอก 90 องศา / เครื่องดึงลอก 180 องศา ซึ่งเหมาะสมที่สุดกับเทปยึดติด / ฟิล์ม เป็นต้นทั้งนี้ ด้วยการเซ็ตค่าและการใช้ที่ง่ายดาย ประกอบกับขนาดกระทัดรัดแบบตั้งโต๊ะ ทําให้สามารถทําการทดสอบแรงดึงลอกได้อย่างสบายๆ แม้อยู่ในพื้นที่หน้างาน

แคตตาล็อก ติดต่อเรา

ราคา

กรุณาติดต่อเรา

กำหนดการส่งมอบสินค้า

กรุณาติดต่อเรา

สต็อกในประเทศไทย

กรุณาติดต่อเรา

มาตรฐานที่รองรับ

JISS0022 JISC5016 JISZ0237 JISC0806-3 JISX6305-1

URL

http://www.forcegauge.net/en/category/peel-attachment

ธุรกิจเป้าหมาย

รถยนต์・อุปกรณ์ขนส่ง  ส่วนประกอบรถยนต์  อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์・อุปกรณ์ไฟฟ้า

ข้อมูลบริษัท

IMADA CO.,LTD. IMADA CO.,LTD.

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์และบริการ

การเซ็ตค่าทําได้อย่างเรียบง่าย ไม่จําเป็นต้องเดินสายซับซ้อน เนื่องจากเป็นขนาดตั้งโต๊ะ จึงเหมาะสมที่สุดกับการตรวจวัดที่หน้างาน
ส่วนหนึ่งสามารถตรวจวัดตามหลักเกณฑ์มาตรฐาน โดยส่วนหนึ่งยึดตาม JIS:S0022 (2001) “วิธีการทดสอบภาชนะ - การเปิดภาชนะ / บรรจุภัณฑ์ ตลอดจน เข็มชี้ในมาตราวัดที่ออกแบบสําหรับคนพิการ / ผู้สูงอายุ” มาตรฐาน JIS Z0237(2000) “วิธีการทดสอบ Tape / Sheet ประเภทกาวเหนียวสําหรับยึดติด” มาตรฐาน C5016(1994) “Flexible printed wiring board test method”
นอกจากนั้น ขอนําเสนอเครื่องทดสอบที่ถูกต้องตามมาตรฐาน JIS, ISO, IEC ฯลฯ
สามารถสั่งทําพิเศษได้สําหรับลูกค้าที่ต้องการเครื่องทดสอบหรือJigแบบเฉพาะเจาะจง ตามลักษณะของวัตถุเป้าหมายที่ลูกค้าต้องการตรวจวัด

ตัวอย่างการนำไปใช้

[กรณีตัวอย่างการวัด]
ทดสอบการหลุดลอกของเทปกาวสําหรับยึดติด
ทดสอบการหลุดลอกของฟิล์ม
ทดสอบการหลุดลอกของฟิล์มปิด Enbossed carrier
ทดสอบการหลุดลอกของฝาปิดภาชนะถ้วย
ทดสอบความแข็งแรงของ Hook-and-Loop fastener โดยใช้แรงดึงลอก
ทดสอบการความแข็งแรงของแผ่นกระดาษที่ใช้ทําสันหนังสือ
การหลุดลอกของ Substrate pattern (Copper foil) เป็นต้น
เครื่องทดสอบแรงดึงลอกของ IMADA นั้น ใช้ในการวิจัยพัฒนา / ควบคุมคุณภาพ ณ พื้นที่หน้างานทั่วโลก

แคตตาล็อก

ติดต่อเรา

ภาษาที่รองรับ

ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ

*เป็นหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก

*กรุณาเลือก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP