เครื่องทดสอบแรงดึง ผลิตภัณฑ์และบริการ

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

เครื่องทดสอบแรงดึง

เครื่องทดสอบแรงดึง

เครื่องทดสอบแรงดึงของ IMADA นั้น สามารถทําการทดสอบแรงดึงได้หลากหลายรูปแบบอย่างง่ายดาย ขนาดน้ําหนัก Load มากสุด คือ 2N(200gf) ~ 5000N(500kgf) เนื่องจากมี Chuck jig รูปร่างและประเภทต่างๆมากมายให้เลือก จึงสามารถทําการทดสอบแรงบีบอัดได้หลากหลายประเภท อาทิ Stab test, Pressure test, Bending test เป็นต้น การทดสอบความแข็งแรงของฟิล์มโดยแรงดึง (Tensile strength test) การทดสอบโดยเสียบเข้าและถอดออกจากคอนเนคเตอร์ (Repetitive connection test) การทดสอบดึงจุกคอร์กจากขวดไวน์ (Pull‐out strength test) เป็นต้น ด้วยการเซ็ตค่าและการใช้ที่ง่ายดาย ประกอบกับขนาดกระทัดรัดแบบตั้งโต๊ะ ทําให้สามารถทําการทดสอบแรงดึงได้อย่างสบายๆแม้อยู่ในพื้นที่หน้างาน มีการจัดเตรียมประเภทและช่วงระยะค่า Load (Load range) ที่หลากหลายตามความต้องการตรวจวัดของลูกค้า เช่น แบบเรียบง่ายและประหยัด แบบตรวจวัดค่าด้วยความละเอียดแม่นยํา เป็นต้น

ติดต่อเรา

ราคา

กรุณาติดต่อเรา

กำหนดการส่งมอบสินค้า

กรุณาติดต่อเรา

สต็อกในประเทศไทย

กรุณาติดต่อเรา

มาตรฐานที่รองรับ

JIS Z 3198-6/7

URL

http://www.forcegauge.net/en/category/tension-attachment

ธุรกิจเป้าหมาย

ส่วนประกอบรถยนต์  อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์・อุปกรณ์ไฟฟ้า  อุปกรณ์ความแม่นยำ

ข้อมูลบริษัท

IMADA CO.,LTD. IMADA CO.,LTD.

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์และบริการ

เพียงเครื่องเดียว สามารถทําการทดสอบแรงดึงได้หลากหลายรูปแบบ ด้วยการเปลี่ยน Jig
การเซ็ตค่าทําได้อย่างเรียบง่าย ไม่จําเป็นต้องเดินสายอย่างซับซ้อน เนื่องจากเป็นขนาดตั้งโต๊ะ จึงเหมาะสมที่สุดกับการตรวจวัดที่หน้างาน
สามารถสั่งทําพิเศษได้สําหรับลูกค้าที่ต้องการเครื่องทดสอบหรือ Jig แบบเฉพาะเจาะจง ตามลักษณะของวัสดุเป้าหมายที่ลูกค้าต้องการตรวจวัด ขอนําเสนอเครื่องทดสอบที่ถูกต้องตามมาตรฐานของ JIS, ISO, IEC ฯลฯ

ตัวอย่างการนำไปใช้

[ตัวอย่างการตรวจวัด]
การทดสอบความแข็งแรงของรอยอุดยึด (Caulking) หางปลาต่อสายไฟ(Solderless terminal)โดยใช้แรงดึงลอก การทดสอบความแข็งแรงของเส้นลวดโดยใช้แรงดึง
การทดสอบความแข็งแรงของฟิล์มโดยแรงดึง การทดสอบความแข็งแรงของฟิล์มโดยทําให้ฉีกขาด
การทดสอบโดยเสียบเข้าและถอดออกจากคอนเนคเตอร์ (Repetitive connection test)
การทดสอบดึงจุกคอร์กจากขวดไวน์ (Pull out strength test)
การทดสอบความแข็งแรงส่วนที่ชิ้นส่วนเชื่อมต่อกัน (Bond strength test)
การทดสอบความแข็งแรงของกระดุมเสื้อโดยแรงดึง
การทดสอบความแข็งแรงของยางโดยแรงดึง ฯลฯ
เครื่องทดสอบแรงดึงของ IMADA นั้น ใช้ในการวิจัยพัฒนา / ควบคุมคุณภาพ ณ พื้นที่หน้างานทั่วโลก

ติดต่อเรา

ภาษาที่รองรับ

ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ

*เป็นหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก

*กรุณาเลือก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP