Economy type mechanical force gauge (push-pull gauge) FB Series ผลิตภัณฑ์และบริการ

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

Economy type mechanical force gauge (push-pull gauge) FB Series

Economy type  mechanical force gauge (push-pull gauge) FB Series

อุปกรณ์การวัดค่า Load จากแรงบีบอัด แรงดึง แรงดึงลอก ฯลฯ

[ข้อมูลพื้นฐาน]
• ใช้ทั้งการบีบอัดและการดึง
• ค่า Load สูงสุด : 10N(1kgf) ~ 500N(50kgf)
• ความละเอียดแม่นยําสูง ±0.3% Full Scale
• 3 รุ่นที่ใช้ได้ : รุ่น N /รุ่น kgf /รุ่น lbf
• มีกลไกการรักษาค่าสูงสุด
• มี Jig 6 ชนิดติดอยู่ สําหรับทดสอบแรงบีบอัดและแรงดึงพื้นฐาน

แคตตาล็อก ติดต่อเรา

ราคา

กรุณาติดต่อเรา

กำหนดการส่งมอบสินค้า

กรุณาติดต่อเรา

สต็อกในประเทศไทย

กรุณาติดต่อเรา

URL

http://www.forcegauge.net/en/mechanical-forcegauge-en/3533.html

ธุรกิจเป้าหมาย

ส่วนประกอบรถยนต์  อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์・อุปกรณ์ไฟฟ้า  อุปกรณ์ความแม่นยำ

ข้อมูลบริษัท

IMADA CO.,LTD. IMADA CO.,LTD.

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์และบริการ

เป็นโมเดลแบบสปริงที่แข็งแรง สามารถรักษาความละเอียดแม่นยําได้เป็นระยะเวลายาวนาน
1 วัดค่าสูงสุดได้ง่ายด้วยกลไกการรักษาค่าสูงสุด
2 มีรูปลักษณ์ที่เหมาะกับการใช้มือจับ วัดค่าได้ง่าย
3 สามารถวัดค่าละเอียดได้อย่างเที่ยงตรงด้วยกลไกปรับเข็มที่ศูนย์
4 ตัวเครื่องทําด้วยโลหะผสมอลูมินัมน้ําหนักเบา จึงแข็งแรงและมีอายุการใช้งานยาวนาน
5 รักษาระดับความละเอียดเที่ยงตรงได้เป็นระยะเวลานานเนื่องจากมี Indicator ที่เป็นเอกลักษณ์และมีสปริงที่ทําด้วยวัสดุพิเศษ
6 อ่านค่าผันแปรของ Load ได้ง่าย

ตัวอย่างการนำไปใช้

Force Gauge นั้น ใช้สําหรับทดสอบความแข็งแรงในงานหลายสาขา อาทิ งานวิจัยพัฒนา งานควบคุมคุณภาพ ฯลฯ(ทดสอบโดยแรงอัด / ทดสอบโดยแรงดึง / ทดสอบโดยแรงดึงลอก) Mechanical Force Gauge นั้น บางครั้งจะเรียกว่า “Push-Pull Gauge” มีการนําไปใช้อย่างกว้างในวงการอุตสาหกรรมต่างๆทั่วโลก อาทิ วงการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า อีเลคโทรนิกส์ การรักษาพยาบาล อาหาร บรรจุภัณฑ์ เป็นต้น

แคตตาล็อก

Mechanical Force Gauge

ติดต่อเรา

ภาษาที่รองรับ

ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ

*เป็นหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก

*กรุณาเลือก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP