Digital force gauge ZTS / ZTA Series ผลิตภัณฑ์และบริการ

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

Digital force gauge ZTS / ZTA Series

Digital force gauge ZTS / ZTA Series

อุปกรณ์วัดค่า Load จากแรงบีบอัด แรงดึง แรงดึงลอก ฯลฯ

[ข้อมูลพื้นฐาน]
• สามารถใช้ 2 โมเดลได้ : ZTS Series ประเภทมาตรฐาน และ ZTA Series ประเภทมีกลไกทํางานระดับสูงเพิ่มขึ้นจากสเปคของ ZTS Series
• ใช้ทั้งการบีบอัดและการดึง
• ค่า Load สูงสุด : 2N(200gf) ~ 5000N(500kgf)
• ความละเอียดแม่นยําสูง ±0.2% Full Scale
• สามารถเปลี่ยนสลับหน่วยวัดได้ : N/kgf/lbf
• มีกลไกการรักษาค่าสูงสุด
• มีกลไกตัดสินว่าผ่านคุณสมบัติที่กําหนดหรือไม่
• สามารถต่อเข้ากับ PC และ USB ได้ประกอบอยู่กับซอฟต์แวร์ที่รับข้อมูล
• มี Jig 8 ชนิดติดอยู่ สําหรับทดสอบแรงบีบอัดและแรงดึงพื้นฐาน

แคตตาล็อก ติดต่อเรา

ราคา

กรุณาติดต่อเรา

กำหนดการส่งมอบสินค้า

กรุณาติดต่อเรา

สต็อกในประเทศไทย

กรุณาติดต่อเรา

มาตรฐานที่รองรับ

CE

URL

http://www.forcegauge.net/en/new-products/8260.html

ธุรกิจเป้าหมาย

ส่วนประกอบรถยนต์  อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์・อุปกรณ์ไฟฟ้า  อุปกรณ์ความแม่นยำ

ข้อมูลบริษัท

IMADA CO.,LTD. IMADA CO.,LTD.

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์และบริการ

โมเดลที่ใช้ง่ายและกลไกทํางานสนองตอบความต้องการได้ตรงจุด ใช้ตรวจวัดอย่างกว้างขวางด้วยวัตถุประสงค์ต่างๆ ตั้งแต่การวัดค่าสูงสุด จนกระทั่งถึงการวัดปรากฏการณ์ที่มีโอกาสสูงว่าจะเกิดขึ้นซ้ำ
1 ใช้ง่ายและแสดงค่าชัดเจน : ด้วย Liquid crystal panel ที่ใช้ Organic EL Display ทําให้มองเห็นค่าที่แสดงได้ง่ายและชัดเจน แม้กรณีต้องมองแนวเอียง
2 จากการสุ่มตรวจปรากฏการณ์ที่มีโอกาสสูงว่าจะเกิดขึ้นซ้ําด้วยความรวดเร็ว (ใหญ่สุด2000 Hz) ทําให้ได้ค่าสูงสุดอย่างถูกต้อง ค่าสูงสุดนั้นจะถูกเก็บอยู่ในตัว Force gauge และสามารถส่งต่อไปยัง PC ได้ภายหลัง
3 ควบคุมข้อมูลได้อย่างง่ายดายโดยซอฟต์แวร์ที่ประกอบอยู่ ZT-Logger : ได้รับข้อมูลต่อเนื่อง ใหญ่สุด 10Hz เมื่อได้รับค่าการวัดจะคีย์ลงบันทึกวันและเวลาโดยอัตโนมัติ ค่ามากสุด / ค่าน้อยสุด ก็สามารถคํานวณได้อัตโนมัติ * หากใช้ซอฟต์แวร์ Force Recorder ซึ่งจําหน่ายแยกจะสามารถจัดทําเป็นกราฟแบบ Real time ได้ ด้วยความเร็วในการสุ่มตัวอย่างค่ามากสุด 2000 Hz

[กลไก AdvanceเฉพาะZTA]
1 กลไก Displacement input-output : สามารถทํา Displacementinput-output ได้ กรณีต่อเข้ากับ Measurement stand ซึ่งมี Displacement meter บรรจุอยู่ด้วยสายเคเบิลเฉพาะทาง *รายละเอียดเกี่ยวกับการวัดความสัมพันธ์ระหว่างLoad กับ Displacement นั้น กรุณาอ้างอิงจาก FSA Series
2 กลไกการเก็บรักษาข้อมูลเข้าสู่ USB flash driveอย่างต่อเนื่อง : แม้สิ่งแวดล้อมจะไม่เอื้อกับการเชื่อมต่อข้อมูลเข้ากับ PC ก็สามารถเก็บรักษาข้อมูลด้วยความเร็วสูงจากการสุ่มตัวอย่างที่ 100 Hz

ตัวอย่างการนำไปใช้

Force Gauge นั้น ใช้สําหรับการทดสอบความแข็งแกร่งในวงการวิจัยพัฒนาและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ (ทดสอบโดยแรงบีบอัด / ทดสอบโดยแรงดึง / ทดสอบโดยแรงดึงลอก) Force Gauge ของ Imada นั้น ใช้สําหรับอุตสาหกรรมสาขาต่างๆทั่วโลก อาทิ วงการรถยนต์ ไฟฟ้า อีเล็คโทรนิกส์ การรักษาพยาบาล อาหาร บรรจุภัณฑ์ ฯลฯ

แคตตาล็อก

Digital force gauge ZTS / ZTA Series

ติดต่อเรา

ภาษาที่รองรับ

ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ

*เป็นหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก

*กรุณาเลือก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP