Peel testing systems แคตตาล็อก

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

Peel testing systems

รูปภาพแคตตาล็อก

ผลิตภัณฑ์และบริการ

  • เครื่องทดสอบแรงดีงลอก เครื่องทดสอบแรงดีงลอก
    • แคตตาล็อก

    เครื่องทดสอบแรงดีงลอกของ IMADA นั้น สามารถทําการทดสอบแรงดึงลอกได้หลากหลายรูปแบบอย่างง่ายดาย ขนาดน้ําหนัก Load ใหญ่สุด คือ 2N(200gf) ~ 200N(20kgf) มีการจัดเตรียมเครื่องดึงลอกแผ่นฟิล์มปิดฝาภาชนะถ้วยแบบ 45 องศา หรือ เครื่องดึงลอก 90 องศา / เครื่องดึงลอก 180 องศา ซึ่งเหมาะสมที่สุดกับเทปยึดติด / ฟิล์ม เป็นต้นทั้งนี้ ด้วยการเซ็ตค่าและการใช้ที่ง่ายดาย ประกอบกับขนาดกระทัดรัดแบบตั้งโต๊ะ ทําให้สามารถทําการทดสอบแรงดึงลอกได้อย่างสบายๆ แม้อยู่ในพื้นที่หน้างาน

ข้อมูลบริษัท

IMADA CO.,LTD. IMADA CO.,LTD.
  • แคตตาล็อก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP