บริษัท ซีพีเอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง เซ็นเตอร์ จํากัด (20904)

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

บริษัท ซีพีเอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง เซ็นเตอร์ จํากัด

บริษัท ซีพีเอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง เซ็นเตอร์ จํากัด

เนื้อหาของกิจการ

FABRICATION WORK BULK MATERIAL HANDING SYSTEM
- STOCK MATERIAL
- SILO
- HOPPER
- STATION BIG BAG
TRANSFER SYSTEM
- BELT ROLLING CONVEYOR
- SCREW CONVEYOR
- TWIN PADDLE SCREW MIXER
:DUST COLLECTING SYSTEM
:MIXING SYSTEM
:CONSTANT VOLUMETRIC FEEDER
:FABRICATION WORK MILD STEEL STANLES MECHANICAL WORK
:VIBROSEPARATOR AND FILTER
:CPM AXIAL FAN AND PLATE FAN
:ROTARY VALUE
:PLC CONTROL & SOFTWARE REPORT

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทซึ่งประเภทของธุรกิจตรงกับ บริษัท ซีพีเอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง เซ็นเตอร์ จํากัด ได้

ตารางสรุปแคตตาล็อกของบริษัท ซีพีเอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง เซ็นเตอร์ จํากัด

ผู้ที่ดูข้อมูลของบริษัทนี้ เคยดาวน์โหลดแคตตาล็อกแบบนี้

เค้าโครงบริษัท

CPM เป็นกลุ่มบริษัทที่เป็นผู้นําด้านการออกแบบผลิตและติดตั้งงานเหล็กและสแตนเลสทุกประเภท รวมถึงงานระบบในลักษณะงานทั่วไปและในโรงงานอุตสาหกรรม โดยมี บริษัท ซีพีเอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง เซ็นเตอร์ จํากัด CPM ENGINEERING CENTER CO.,LTD เป็นผู้ดําเนินงาน ส่วนสําคัญในการทํางาน คือ ทีมงานและช่างชํานาญงานเฉพาะทางโดยตรง งานทุกชิ้นผ่านการตรวจสอบและทดสอบการใช้งานก่อนส่งมอบให้แก่ลูกค้า งานผลิตจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพดี 100% จากโรงงานที่ได้มาตรฐาน.

ออกแบบติดตั้งงานระบบแบบครบวงจร อาทิเช่น ระบบลําเลียงวัสดุด้วยลม,เกลียวลําเลียง,กระบวนการผลิตสินค้าหลากประเภทระบบกําจัดฝุ่นในโรงงานอุตสาหกรรม dust collecting System, Big Bag Station Jumbo Bag Big Bag Loading & Unloading และอีกหลายด้านของงานวิศวกรรมรวมถึง อุปกรณ์ support ในการทํางาน เช่น Rotary Valve, Separator Filter, Axial Fan, Blower, Strainer Filter, Screw Conveyor เป็นต้น.

นอกจากงานผลิตและออกแบบที่มีคุณภาพแล้ว กลุ่มบริษัท CPM ยังนําสินค้าสําเร็จรูปในการ support งานผลิต เพื่อจําหน่าย ดําเนินงานโดย บริษัท ซีพีเอ็ม เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จํากัด CPM TRADING (THAILAND) CO.,LTD เช่น เหล็ก,สแตนเลส,วาวล์,ประเก็น,ระบบท่อ,ลูกปืน และอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบโรงงานอุตสาหกรรมอื่นๆ

รหัสไปรษณีย์

10540

พื้นที่/ประเทศ

สมุทรปราการ, ประเทศไทย

ที่อยู่

559/26 หมู่ 7 ตําบลบางพลีใหญ่ อําเภอบางพลี

TEL

FAX

02-325-0321

ภาษาที่รองรับ

ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น

URL

http://cpmflow.com/

ติดต่อเรา

ภาษาที่รองรับ

ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น

*เป็นหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก

ประเภท

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทซึ่งประเภทของธุรกิจตรงกับ บริษัท ซีพีเอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง เซ็นเตอร์ จํากัด ได้

PAGE TOP