รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

6310 Power Tester

รูปภาพแคตตาล็อก

ผลิตภัณฑ์และบริการ

  • KEW-Power Tester รุ่น 6310 KEW-Power Tester รุ่น 6310
    • แคตตาล็อก

    เครื่องมือวัดค่าทางไฟฟ้าได้ 12 แบบเพื่อการควบคุมการใช้กําลังไฟฟ้าและใช้ควบคุมคุณภาพของกําลังไฟฟ้ารวมทั้งวิเคราะห์ฮาร์มอนิกส์ได้ ใช้งานง่านสามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย USB มีระบบการบันทึกการทํางานในหน่วยความจําสํารองข้อมูลและยังสามารถ Print Screen ผลการวัดค่าได้ถึง 512 หน้าจอ

ข้อมูลบริษัท

THAI ELECTRICITY INTERNATIONAL CO., LTD. (บริษัท ไทย อิเล็คทริคซิตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด) THAI ELECTRICITY INTERNATIONAL CO., LTD. (บริษัท ไทย อิเล็คทริคซิตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด)
  • แคตตาล็อก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP