บริษัท เจริญเมือง แมชชินเนอรี่ จํากัด (20894)

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

บริษัท เจริญเมือง แมชชินเนอรี่ จํากัด

บริษัท เจริญเมือง แมชชินเนอรี่ จํากัด

เนื้อหาของกิจการ

ผู้นําเข้าและตัวแทนจําหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม
มอเตอร์ไฟฟ้า ทุกชนิดตั้งแต่ 1/4 HP-1000 HP
มอเตอร์เกียร์ สําหรับงานเบา และ อุตสาหกรรมขนาดใหญ่
โบว์เวอร์ และ เทอร์โบ โบว์เวอร์
เวริ์มเกียร์ ทุกขนาด
ติดต่อ 086-973-7268

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในสถานที่ตั้งซึ่งตรงกับ บริษัท เจริญเมือง แมชชินเนอรี่ จํากัด ได้

ตารางสรุปแคตตาล็อกของบริษัท เจริญเมือง แมชชินเนอรี่ จํากัด

ผู้ที่ดูข้อมูลของบริษัทนี้ เคยดาวน์โหลดแคตตาล็อกแบบนี้

เค้าโครงบริษัท

ทุกความต้องการของลูกค้าคือความต้องการของ “เจริญเมือง”

การที่ดําเนินธุรกิจด้านอุตสาหกรรมให้ได้ความไว้วางใจ และความน่าเชื่อถือกับลูกค้า ต่อตัวองค์กร สินค้า และบริการ นั้นเป็นสิ่งที่เกิดได้ไม่ง่ายนัก เพราะเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยเวลา และคุณภาพในตัวสินค้าเป็นเครื่องพิสูจน์ ดังเช่น บริษัท เจริญเมืองแมชชินเนอรี่ จํากัด

บริษัท เจริญเมืองแมชชินเนอรี่ จํากัด เป็น บริษัทที่ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับ การจัดจําหน่าย สินค้าอุตสาหกรรม และอุปกรณ์ไฟฟ้าสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ และปัจจุบันทางบริษัทฯ ยังเป็นผู้นําเข้า และผู้แทนจําหน่ายสินค้าที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ(Authorized Distributor) หลากหลายประเภท อาทิ เช่น มอเตอร์ไฟฟ้า, มอเตอร์เกียร์, อินเวอร์เตอร์, เกียร์ทดรอบ, ปั๊มลมอุตสาหกรรม, เป็นต้น และด้วยประสบการณ์ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในด้านสินค้าอุตสาหกรรม และอุปกรณ์ไฟฟ้าสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมยาวนานกว่า 31 ปี ทําให้ เจริญเมืองแมชชินเนอรี่ เป็นที่ยอมรับจากลูกค้าและบริษัทชั้นนําทั่วไป

สุทธิชัย เจนยุทธนากุล ผู้จัดการแผนกมอเตอร์ บริษัท เจริญเมือง แมชชินเนอรี่ จํากัด กล่าวว่า เจริญเมืองแมชชินเนอรี่ เริ่มแรกเมื่อดําเนินธุรกิจ ใช้ชื่อบริษัทว่า “เจริญเมือง ฮาร์ดแวร์” ซึ่งจัดจําหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมแบบซื้อมาขายไป โดยติดต่อซื้อขายกับโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นโรงงานในจังหวัดสระบุรี และโรงงานในนิคมต่างๆ หลังจากที่ประกอบกิจการในนาม เจริญเมือง ฮาร์ดแวร์ เป็นเวลากว่า 10 ปี และเริ่มมีสินค้านําเข้ามาเป็นของบริษัทฯ เอง จึงได้เปลี่ยนมาเป็น บริษัท เจริญเมือง แมชชินเนอรี่

รหัสไปรษณีย์

10200

พื้นที่/ประเทศ

กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

ที่อยู่

164/1 อาคารเกรียงไกร ถนนวิสุทธิกษัตริย์ แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร

TEL

URL

http://crm.co.th/

ติดต่อเรา

*เป็นหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก

ประเภท

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในสถานที่ตั้งซึ่งตรงกับ บริษัท เจริญเมือง แมชชินเนอรี่ จํากัด ได้

PAGE TOP