บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จํากัด (20893)

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จํากัด

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จํากัด

ศูนย์รวมเครื่องมืออุตสาหกรรม

เนื้อหาของกิจการ

ศูนย์รวมเครื่องมืออุตสาหกรรมชั้นนําจากประเทศญี่ปุ่นคุณภาพสูง
ได้แก่ เครื่องมือเกี่ยวกับงานตัดแต่งขึ้นรูปโลหะ เครื่องมือวัดละเอียด
และ เครื่องมือและอุปกรณ์สําหรับงานซ่อมบํารุง

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในสถานที่ตั้งซึ่งตรงกับ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จํากัด ได้

ตารางสรุปผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จํากัด

ตารางสรุปแคตตาล็อกของบริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จํากัด

ผู้ที่ดูข้อมูลของบริษัทนี้ เคยดาวน์โหลดแคตตาล็อกแบบนี้

เค้าโครงบริษัท

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จํากัด ก่อตั้งเมื่อปี 2531 เป็น “ศูนย์รวมเครื่องมืออุตสาหกรรมคุณภาพสูง” จัดจําหน่ายเครื่องมือเกี่ยวกับงานตัดแต่งขึ้นรูปโลหะ (M1) เครื่องมือวัดละเอียด (M2) เครื่องมือและอุปกรณ์สําหรับงานซ่อมบํารุง (M3) ซึ่งสินค้าทั้งหมดเป็นสินค้าชั้นนํา (Top Brand) ของประเทศญี่ปุ่นที่ได้รับความไว้วางใจอย่างแพร่หลาย บริษัทฯ มีทีมงานขายซึ่งมีประสบการณ์และวิศวกรชาวญี่ปุ่นจากบริษัทผู้ผลิต ให้บริการด้านเทคนิคและพัฒนาการใช้เครื่องมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแก่ลูกค้า ความพร้อมของสต็อคสินค้าและการจัดส่งที่รวดเร็ว รวมทั้งบริการหลังการขายที่ครบครัน
สุมิพล ได้ร่วมลงทุนและร่วมมือด้านเทคนิคกับบริษัทผู้ผลิตที่สําคัญของประเทศญี่ปุ่น คือ Sumitomo, OSG และ A.L.M.T. (Osaka Diamond) ก่อตั้งโรงงานผลิตในประเทศไทย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและพัฒนารูปแบบของเครื่องมือ ได้อย่างรวดเร็ว
บริษัท สุมิพล จํากัด ดําเนินงานตามระบบมาตรฐาน ISO9001:2008 โดยได้การรับรองจากสถาบัน JQAแห่งประเทศญี่ปุ่นและได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมิติ ISO17025:2005 จากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมาเป็นเวลาช้านานกว่า 25 ปี และความพร้อมสรรพทุกด้าน ท่านสามารถมั่นใจได้ว่า “สุมิพล” จะเป็นส่วนหนึ่งในความสําเร็จของท่าน

รหัสไปรษณีย์

10250

พื้นที่/ประเทศ

กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

ที่อยู่

284 On-Nut Road. Kwaeng Prawet Ket Prawet

วันเดือนปีที่ก่อตั้ง

1988

จำนวนพนักงาน

101 คน - 500 คน

ลูกค้าหลัก

โรงงานอุตสาหกรรม,ผู้ผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมยานยนต์

มาตรฐานที่ได้รับ

ISO9001:2008 , ISO17025:2005

TEL

FAX

02-762-3030

ภาษาที่รองรับ

ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ

URL

http://www.sumipol.com/

สำนักงานใหญ่

ชื่อบริษัท

SUMIPOL CORPORATION LIMITED

ที่อยู่

284 On-Nut Road. Kwaeng Prawet Ket Prawet 10250

วันเดือนปีที่ก่อตั้ง

1988

จำนวนพนักงาน

101 คน - 500 คน

URL

http://www.sumipol.com/

ติดต่อเรา

ภาษาที่รองรับ

ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ

*เป็นหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก

*กรุณาเลือก

ประเภท

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในสถานที่ตั้งซึ่งตรงกับ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จํากัด ได้

PAGE TOP