บริษัท เอส เอส พี แอร์เซอร์วิส จํากัด (20890)

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

บริษัท เอส เอส พี แอร์เซอร์วิส จํากัด

บริษัท เอส เอส พี แอร์เซอร์วิส จํากัด

เนื้อหาของกิจการ

จําหน่ายเครื่องปรับอากาศ เครื่องทําน้ําเย็นอุตสาหกรรม
รวมทั้งอะไหล่ พร้อมให้บริการหลังการขาย

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทซึ่งประเภทของธุรกิจตรงกับ บริษัท เอส เอส พี แอร์เซอร์วิส จํากัด ได้

ตารางสรุปแคตตาล็อกของบริษัท เอส เอส พี แอร์เซอร์วิส จํากัด

ผู้ที่ดูข้อมูลของบริษัทนี้ เคยดาวน์โหลดแคตตาล็อกแบบนี้

เค้าโครงบริษัท

บริษัท เอส. เอส. พี. แอร์เซอร์วิส จํากัด เริ่มก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539
ดําเนินกิจการ เรื่อยมาจนปัจจุบัน ในการดําเนินกิจการของบริษัท ฯ
ตั้งจุดมุ่งหมายว่า บริษัทฯ จะเป็นหน่วยบริการที่สามารถมีส่วนช่วยส่งเสริม

ที่มาบริษัท ฯ ได้พิสูจน์ให้โรงงานเป็นจํานวนมากเห็นแล้วว่า บริษัท ฯ
สามารถช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์ในการผลิตได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลดค่าใช้จ่าย
ของพลังงานและเชื้อเพลิง หรือการยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือและเครื่องจักรต่างๆ

ผลงานชิ้นแล้วชิ้นเล่าของบริษัท ฯ ได้ทําให้บริษัทฯ เพิ่มความมั่นใจในงานของบริษัท ฯ
มากขึ้น เป็นลําดับ จนขณะนี้บริษัท ฯ พร้อมแล้วสําหรับเรื่องระบบทําความเย็น
งานของบริษัท ฯ นอกจากเครื่องปรับอากาศและเครื่องทําน้ําเย็นอุตสาหกรรม การได้มีโอกาสปฏิบัติงานในโรงงานต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด ยังทําให้บริษัท ฯ มีโอกาสทํางานเกี่ยวกับงานส่วนอื่น ๆ เช่นระบบไฟฟ้า ระบบควบคุมความชื้น โดยไม่ต้องมีปัญหาในภายหลัง ด้วยการส่งเสริมจากลูกค้าเป็นจํานวนมาก และเพื่อสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของบริษัท ฯ บริษัท ฯ จึงได้ขยายขอบเขตงานของบริษัท ฯ ไปถึงงาน ออกแบบระบบต่างๆ ที่มีความเย็นมาเกี่ยวข้องความสามารถในการขยายงานของบริษัทฯ มาถึงชั้นนี้จึงนับว่าเป็นก้าวสําคัญอีกก้าวหนึ่งที่บริษัทฯ ได้บรรลุถึง

ปรัชญาในการบริหารงานบริษัท มีว่า "บริการที่ดีที่สุดสําหรับลูกค้า" ปรัชญานี้มาจากรากฐานที่ว่าสินค้าได้คุณภาพราคาสมเหตุผล ตรงเวลา และติดตามงาน ด้วยความยึดถือในจุดมุ่งหมายและปรัชญาในการบริหารงานของบริษัทฯ จนถึงวันนี้ บริษัทฯ จึงได้มีโอกาสบริการโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ แล้ว อย่างมีประสิทธิภาพ

รหัสไปรษณีย์

10260

พื้นที่/ประเทศ

กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

ที่อยู่

3480/2 ถ.สุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา

TEL

ภาษาที่รองรับ

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

URL

http://www.sspairservice.com/

ติดต่อเรา

ภาษาที่รองรับ

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

*เป็นหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก

ประเภท

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทซึ่งประเภทของธุรกิจตรงกับ บริษัท เอส เอส พี แอร์เซอร์วิส จํากัด ได้

PAGE TOP