บริษัท ยูที เอ็นยิเนียริ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (20889)

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

บริษัท ยูที เอ็นยิเนียริ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด

บริษัท ยูที เอ็นยิเนียริ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด

เนื้อหาของกิจการ

บริการออกแบบ จัดหา และติดตั้งระบบควบคุม อุณหภูมิและความชื้น ระบบประหยัดพลังงาน และ ระบบทําความเย็นด้วยการระเหยน้ํา ให้แก่อุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ อิเล็กทรอนิคส์ อาหาร ยา ยานยนต์ ธุรกิจผลิตภัณฑ์การเกษตร โรงพยาบาลห้องปฏิบัติการค้นคว้าและวิจัย ห้องเก็บ ข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ ห้องควบคุมความชื้นสําหรับอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทซึ่งประเภทของธุรกิจตรงกับ บริษัท ยูที เอ็นยิเนียริ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด ได้

ตารางสรุปแคตตาล็อกของบริษัท ยูที เอ็นยิเนียริ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด

ผู้ที่ดูข้อมูลของบริษัทนี้ เคยดาวน์โหลดแคตตาล็อกแบบนี้

เค้าโครงบริษัท

บริษัทฯก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2510 และ ดําเนินธุรกิจภายใต้การบริหารงานของคุณปรีพนธ์ บัณฑิตยานนท์ ประธานบริหารและกรรมการผู้จัดการซึ่งสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านวิศวกรรมเครื่องกลจาก STEVENS INSTITUTE OF TECHNOLOGY,HOBOKEN, NEW JERSY, USA ผู้มีประสบการณ์ทั้งด้านงานบริหารและงานวิชาการมากกว่า 40ปี อีกทั้งยังเป็น สมาชิกสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย และเป็นสมาชิกประเภทวุฒิวิศวกรของคณะกรรมการควบคุมการ ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม เลขที่วก.493 เคยเป็นผู้บรรยายพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังเคยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษของ THE UNITED NATIONAL INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION หรือ UNIDO ประจําประเทศไทย
ในปี พ.ศ. 2543 บริษัทฯ ได้ร่วมลงทุนกับ ProFlute AB ประเทศสวีเดน ก่อตั้งบริษัทร่วมทุน ได้แก่ บริษัท ฮิวเทค (เอเซีย) จํากัด โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะผลิตอุปกรณ์ควบคุมความชื้นและประหยัดพลังงานภายในประเทศไทย โดยใช้เทคโนโลยีชั้นสูงจากประเทศสวีเดน ปัจจุบันได้ขยายการบริการไปสู่ลูกค้าในประเทศต่างๆกว่า 50 ประเทศ อาทิ เยอรมันนี สเปน อิตาลี สวีเดน อังกฤษ ตุรกี ญี่ปุ่น เกาหลี จีน สหรัฐอเมริกา และ แคนาดาและนิวซีแลนด์ รวมไปถึงประเทศต่างๆแถบตะวันออกกลาง เอเซียตอนกลาง เอเซียใต้ เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ และทวีปแอฟริกา บริษัทฯ มีทีมงานวิศวกร ทีมงานบริหาร และทีมงานผู้ชํานาญการในการติดตั้ง และบริการหลังการขายกว่า 50 คน ไว้คอยให้บริการและให้คําแนะนําแก่ลูกค้า จากประสบการณ์อันยาวนาน บริษัทฯ มั่นใจว่าเราคือผู้เชี่ยวชาญที่สุดในด้านเทคโนโลยีการควบคุมอุณหภูมิ-ความชื้น-และประหยัดพลังงาน

รหัสไปรษณีย์

10110

พื้นที่/ประเทศ

กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

ที่อยู่

91 ซอบอรรคพัฒน์ (ทองหล่อ) ถนน สุขุมวิท 55 คลองตันเหนือ วัฒนา

TEL

FAX

02-712-6100

ภาษาที่รองรับ

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

URL

http://www.utile.co.th/

ติดต่อเรา

ภาษาที่รองรับ

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

*เป็นหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก

ประเภท

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทซึ่งประเภทของธุรกิจตรงกับ บริษัท ยูที เอ็นยิเนียริ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด ได้

PAGE TOP