บริษัท มาสเตอร์ อิมแทคท์ จํากัด (20888)

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

บริษัท มาสเตอร์ อิมแทคท์ จํากัด

บริษัท มาสเตอร์ อิมแทคท์ จํากัด

เนื้อหาของกิจการ

นําเข้าและจัดจําหน่ายเครื่องจักรกลหนัก
รถโฟล์คลิฟท์ อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ
รวมทั้งให้บริการซ่อมบํารุง

ติดต่อเรา
Tel :02-738-9135-6
Fax :02-738-9137

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทซึ่งประเภทของธุรกิจตรงกับ บริษัท มาสเตอร์ อิมแทคท์ จํากัด ได้

ตารางสรุปแคตตาล็อกของบริษัท มาสเตอร์ อิมแทคท์ จํากัด

ผู้ที่ดูข้อมูลของบริษัทนี้ เคยดาวน์โหลดแคตตาล็อกแบบนี้

เค้าโครงบริษัท

บริษัท มาสเตอร์ อิมแทคท์ จํากัด ดําเนินธุรกิจในด้านการนําเข้าเครื่องจักรกลหนัก รถโฟล์คลิฟท์ อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ เพื่อจําหน่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐภาคเอกชน และผู้สนใจโดยทั่วไป รวมถึงงานจ้างเหมาบริการดูแลแก้ไขสิ่งแวดล้อมด้วยเครื่องจักรประสิทธิภาพสูง และให้บริการซ่อมบํารุงประเภทเครื่องจักรกลหนักอีกด้วยนอกจากนี้ ยังจัดให้มีการแนะนําเกี่ยวกับสินค้า อบรมการใช้งาน และบริการดูแลซ่อมบํารุงหลังการขายแบบ 7 DAY SERVICE โดยทีมงานคุณภาพที่มีความชํานาญการ เพื่อความพึงพอใจสูงสุด และ ตอบโจทย์ทุกการใช้งานของลูกค้าจนได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานต่างๆอย่างต่อเนื่อง

รหัสไปรษณีย์

10540

พื้นที่/ประเทศ

สมุทรปราการ, ประเทศไทย

ที่อยู่

24/13 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี

TEL

FAX

02-738-9137

ภาษาที่รองรับ

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

URL

http://www.masterimtact.com/

ติดต่อเรา

ภาษาที่รองรับ

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

*เป็นหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก

ประเภท

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทซึ่งประเภทของธุรกิจตรงกับ บริษัท มาสเตอร์ อิมแทคท์ จํากัด ได้

PAGE TOP