Measurement and Control แคตตาล็อก

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

Measurement and Control

รูปภาพแคตตาล็อก

ผลิตภัณฑ์และบริการ

 • Data Acquisition(DAQ) & Control Device for USB Data Acquisition(DAQ) & Control Device for USB
  • แคตตาล็อก
  • ตัวอย่างการนำมาใช้และผลงาน
  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

  USB Device ที่นําเสนอโดย Contec นั้น ใช้สําหรับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเพื่อระบบสื่อสาร ตรวจสอบ วิเคราะห์ ตรวจวัดทางอิเล็กทรอนิกส์ เหมาะสมที่สุดกับเครื่องมือตรวจวัดแบบพกพาที่ใช้กับ Notebook PC ระบบ Desktop PC รวมถึงระบบ Remote I / O system สําหรับการประกอบติดตั้ง หากเป็น USB Device ของ Contec จะสามารถลดขนาดและเพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์ในการวิจัย ระบบตรวจสอบ ฯลฯ

 • Data Acquisition(DAQ) & Control Device for PCI / PCI Express Data Acquisition(DAQ) & Control Device for PCI / PCI Express
  • แคตตาล็อก
  • ตัวอย่างการนำมาใช้และผลงาน
  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

  เป็น Expansion card ที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์มาตรฐาน PCI Bus กับ มาตรฐาน PCI Express Bus ซึ่งจะขาดเสียมิได้ในการสร้างระบบ PC-base Automation เนื่องจากเลือกให้มีเฉพาะฟังก์ชั่นพื้นฐาน จึงมีประเภทที่หลากหลายกว่า 200 ชนิดให้เลือก ตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ประเภทราคาย่อมเยา จนกระทั่งถึงเครื่องตรวจวัดประเภทความเร็วสูง / ความละเอียดแม่นยําสูง ที่สามารถแทนที่เครื่องวัด ตลอดจนควบคุมเครื่องจักรระดับสูงได้ CONTEC เท่านั้น ที่มีอุปกรณ์ซึ่งจําเป็นในการสื่อสารข้อมูล การควบคุมการติดตั้ง Sensor input ฯลฯ ครบถ้วน อาทิ Digital input / output, Analog input/output, RS-232C/422/485 serial communication, GPIB communication, Counter, Motion control ฯลฯ

 • Data Acquisition(DAQ) & Control Device for Ethernet Data Acquisition(DAQ) & Control Device for Ethernet
  • แคตตาล็อก
  • ตัวอย่างการนำมาใช้และผลงาน
  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

  โมดูลการขยายที่สามารถตรวจติดตามและควบคุมแบบรีโมท ด้วยการสื่อสารโดย Ethernet มาตรฐานโลก เป็นระบบควบคุมโดยโมเดลกระจายจากการใช้ Infrastructure ของ Ethernet ซึ่งแพร่หลายอย่างกว้างขวาง ทําให้สามารถสร้างระบบเก็บรวมรวมข้อมูลได้ง่ายในวงกว้าง มีการจัดเตรียมอุปกรณ์เปลี่ยน Legacy interface อาทิ RS-232C/422/485 serial communication และอื่นๆ รวมถึง Digital input / output, Analog input / output ให้เป็น Ethernet

ข้อมูลบริษัท

Contec Co., Ltd. Contec Co., Ltd.
 • แคตตาล็อก
 • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
 • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

ลูกค้าหลัก

ABB LTD. SUZUDEN CORPORATION. TOSHIBA CORPORATION. PANASONIC CORPORATION. NTT FACILITIES, INC. SONY CORPORATION. TOSHIBA TEC CORPORATION. HITACHI LTD. OTSUKAO CORPORATION. SOFTBANK BB CORPORATION. TOYOTA MOTOR CORPORATION FANUC, LTD. OMRON CORPORATION. DAIFUKU CO., LTD. TOYOTA AUTOBODY CO., LTD. FUJITSU LIMITED. CANON INC. DAIWABO INFORMATION SYSTEM CO., LTD. NIKON CORPORATION. HOEI DENKI CO., LTD. KYORITSU ELECTRIC CORPORATION. TAKAGI SHOKAI CO., LTD. NISSAN MOTORCO., LTD. HODAKA DENSHI CO., LTD. SATORI ELECTRIC CO., LTD. TAKEBISHI CORPORATION NIPPON ELECTRIC CO., LTD. (NEC Corporation) HONDA MOTOR CO., LTD. SANSHIN ELECTRONICS CO., LTD. TACHIBANA ELETECH CO., LTD. NIHON DENKEI CO., LTD. MICRONET CORPORATION. SANWA TECHNOS CORPORATION DENSO CORPORATION NEC FIELDING LTD. MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION. SYNNEX INFOTEC CORPORATION. TOKYO ELECTRON LIMITED. HAGIWARA ELECTRIC CO., LTD. RYOSAN CO., LTD.

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP