บริษัท ยูโปรเทค จํากัด (20881)

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

บริษัท ยูโปรเทค จํากัด

บริษัท ยูโปรเทค จํากัด

เนื้อหาของกิจการ

นําเข้าและจัดจําหน่ายเครื่องสํารองไฟฟ้า
รวมไปถึงให้บริการการติดตั้งและบํารุงรักษาอย่างต่อเนื่อง

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทซึ่งประเภทของธุรกิจตรงกับ บริษัท ยูโปรเทค จํากัด ได้

ตารางสรุปแคตตาล็อกของบริษัท ยูโปรเทค จํากัด

ผู้ที่ดูข้อมูลของบริษัทนี้ เคยดาวน์โหลดแคตตาล็อกแบบนี้

เค้าโครงบริษัท

เริ่มก่อตั้งปี 2002 เป็นบริษัทที่มุ่งเน้นที่จะนําเข้าผลิตภัณฑ์ สินค้าที่มีเทคโนโลยีชั้นสูง เพื่อสนองแก่ ลูกค้าและผู้ใช้งานภายในประเทศ โดยพยายามที่จะสรรหาและเลือกเฟ้นผลิตภัณฑ์ที่มีสเปค ซึ่งเหนือกว่าท้องตลาดที่มีอยู่ นอกจากนี้ยังเน้นผลิตภัณฑ์ทีสามารถ แก้ไขปัญหาของงานด้านไฟฟ้าแบบทั้งระบบ (TOTAL SOLUTION) และประกอบกับระบบซอฟแวร์ ควบคุม (SOFTWARE MANAGEMENT) เพื่อทําให้ผู้ใช้งานมั่นใจได้ ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าตั้งแต่ประเภทบุคคล ตลอดจนถึงบริษัท โรงงาน หรือองค์กรขนาดใหญ่เป็นต้น
ปัจจุบันทางบริษัทได้เกาะกระแสรักษ์โลก "THINK EARTH" จึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ลดโลกร้อนและช่วยประหยัดพลังงานตลอดจนนําเอาพลังงานทางเลือกพลังงานทดแทน เข้ามาผสมผสานในผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อาทิเช่น HYBRID UPS, GRID-TIE POWER INVERTER และ HIGH POWER FACTOR UPS เป็นต้น

นอกจากนั้นทางบริษัทยังเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านระบบสํารองไฟฟ้าต่อเนื่องประสิทธิภาพสูง สําหรับงานระบบต่าง ๆ เช่น ระบบไฟฟ้า - ระบบสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นศูนย์ DATA CENTER เช่น เครื่องอินเวอร์เตอร์แบบ DAUL INPUT POWER INVERTER ที่สามารถรองรับแหล่งจ่ายไฟฟ้าทั้ง DC และ AC (เป็น BY PASS) ซึ่งมีฟังก์ชั่นการเชื่อมสัญญาณกับศูนย์ SCADA ได้อีกด้วย อีกทั้งเป็นตัวแทนจําหน่ายสินค้าชั้นนําจากต่างประเทศภายใต้ BRAND : SOLTEC, PROTEK, KELONG, ENERTEK นอกจากนั้นยังให้บริการติดตั้ง ตรวจเช็คและซ่อมบํารุง พัฒนาด้านเทคโนโลยี โดยเน้นการนําเข้าความรู้ความชํานาญ (KNOW - HOW) ของผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศโดยตรง ทั้งด้านงานติดตั้งและงานซ่อมบํารุงแบบเป็นระบบ ซึ่งควบคุมด้วยระบบดิจิตอลคอมพิวเตอร์ ตลอดจนการถ่ายทอดเทคนิคต่าง ๆ ไปยังตัวแทนจําหน่ายเพื่อส่งเสริมเครือข่ายในการบริการครบวงจร

พื้นที่/ประเทศ

กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

ที่อยู่

เลขที่ 5 ซ.สุภาพงษ์ 3 แยก 4 ถนนศรีนครินทร์ หนองบอน ประเวศ

ภาษาที่รองรับ

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

URL

http://www.u-protect.com/

ติดต่อเรา

ภาษาที่รองรับ

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

*เป็นหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก

ประเภท

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทซึ่งประเภทของธุรกิจตรงกับ บริษัท ยูโปรเทค จํากัด ได้

PAGE TOP