บริษัท เอ็น เอ เอส อิควิปเม้นท์ จํากัด (20877)

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

บริษัท เอ็น เอ เอส อิควิปเม้นท์ จํากัด

บริษัท เอ็น เอ เอส อิควิปเม้นท์ จํากัด

เนื้อหาของกิจการ

ตัวแทนจําหน่าย
เครื่องมือช่าง แบรนด์ TONE และ BMS
เครื่องมือจับยึดชิ้นงาน แบรนด์ JS Clamp
ในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียว

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทซึ่งประเภทของธุรกิจตรงกับ บริษัท เอ็น เอ เอส อิควิปเม้นท์ จํากัด ได้

ตารางสรุปแคตตาล็อกของบริษัท เอ็น เอ เอส อิควิปเม้นท์ จํากัด

ผู้ที่ดูข้อมูลของบริษัทนี้ เคยดาวน์โหลดแคตตาล็อกแบบนี้

เค้าโครงบริษัท

"บริษัท เอ็น เอ เอส อิควิปเม้นท์ จํากัด" ก่อตั้งเมื่อปี 2539 มีวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งบริษัทฯ เพื่อการนําเข้า
และจัดจําหน่าย อุปกรณ์เครื่องมือช่างเครื่องมือซ่อมบํารุง ภายใต้ยี่ห้อ "TONE" ซึ่งเป็นสินค้าคุณภาพดีจากประเทศญี่ปุ่นรวมไปถึงอุปกรณ์จับยึดสินค้า ประเภท TOGGLE CLAMPS ยี่ห้อ "JS Clamp"และสินค้าใหม่ ประแจปอนด์ และ เครื่องมือวัดทอร์ค ระบบดิจิตอล ส่งตรงจากประเทศไอร์แลนด์ "BMS" ซึ่งสินค้าทุกยี่ห้อที่ทางบริษัทฯนําเข้าและเป็นผู้จัดจําหน่ายนั้นเป็นสินค้าที่ได้รับการยอมรับจากผู้ใช้งานในหลายๆประเทศมาแล้วทั้งสิ้น

นอกจากจัดจําหน่ายอุปกรณ์ต่างๆแล้ว ทางบริษัทฯยังมีการให้คําปรึกษาด้านการใช้เครื่องมือต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงให้คําแนะนําในการประยุกต์ใช้เครื่องมือเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้งานสูงสุดอีกด้วย

ปัจจุบันทางบริษัทฯมีทีมงานที่พร้อมทั้งด้านข้อมูลของสินค้าและงานบริการ หลังการขาย จึงทําให้บริษัทฯยังคงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าด้วยดีตลอดระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา

ทางบริษัทฯได้เป็นส่วนหนึ่งของงานแสดงสินค้า ระดับประเทศอย่าง งานแสดง Thai Metalex ที่มีเป็นประจําทุกปี

รหัสไปรษณีย์

10120

พื้นที่/ประเทศ

กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

ที่อยู่

290, 292 ซอยจันทน์ 32 ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร

TEL

ภาษาที่รองรับ

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

URL

http://www.thainas.com/

ติดต่อเรา

ภาษาที่รองรับ

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

*เป็นหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก

ประเภท

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทซึ่งประเภทของธุรกิจตรงกับ บริษัท เอ็น เอ เอส อิควิปเม้นท์ จํากัด ได้

PAGE TOP