รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

THAI OHNISHI CO.,LTD

THAI OHNISHI CO.,LTD

เนื้อหาของกิจการ

บริการห้องทดสอบสภาพแวดล้อม

บริการตรวจสอบเครื่องมือวัด

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทซึ่งประเภทของธุรกิจตรงกับ THAI OHNISHI CO.,LTD ได้

ตารางสรุปผลิตภัณฑ์และบริการของTHAI OHNISHI CO.,LTD

ตารางสรุปแคตตาล็อกของTHAI OHNISHI CO.,LTD

ผู้ที่ดูข้อมูลของบริษัทนี้ เคยดาวน์โหลดแคตตาล็อกแบบนี้

เค้าโครงบริษัท

บริษัท ไทย โอนิชิ จํากัด ได้จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยเมื่อปี 2553 เป็นส่วนหนึ่งของ บริษัท โอนิชิ เนตซูกะคุ จํากัด ประเทศญี่ปุ่น ให้บริการซ่อมบํารุงและดูแลรักษาห้องทดสอบสภาพแวดล้อม (Environment testing laboratory Maintenances) เช่น การทดสอบอุณหภูมิ แสงแดด เสียง รวมไปถึงจําลองสภาวะอากาศในรูปแบบที่หลากหลาย และให้บริการทดสอบอุปกรณ์เทียบวัด (Calorimeter Service) เพื่อให้มั่นใจได้ว่าคุณภาพของอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบนั้นยังคงประสิทธิภาพและมีความแม่นยําในการใช้งานอยู่เสมอ นอกจากนี้ยังมีสาขาอื่นในประเทศไทย จีน เพื่อตอบสนองความต้องการนอกจากภายในประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย

รหัสไปรษณีย์

10310

พื้นที่/ประเทศ

กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

ที่อยู่

77 Tanakul Building 1st floor Rama 9 Rd.

TEL

FAX

02-643-9106

URL

http://www.ohnishi.co.jp

สำนักงานใหญ่

ชื่อบริษัท

THAI OHNISHI CO.,LTD

ที่อยู่

77 Tanakul Building 1st floor Rama 9 Rd.

URL

http://www.ohnishi.co.jp

ติดต่อเรา

*เป็นหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก

ประเภท

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทซึ่งประเภทของธุรกิจตรงกับ THAI OHNISHI CO.,LTD ได้

PAGE TOP