เครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำหลายพารามิเตอร์แบบพกพา Multiparameter Taschenmessgerät ผลิตภัณฑ์และบริการ

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

เครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำหลายพารามิเตอร์แบบพกพา Multiparameter Taschenmessgerät

เครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำหลายพารามิเตอร์แบบพกพา Multiparameter Taschenmessgerät MultiLine® Multi 3630 IDS

เป็นเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบหลายพารามิเตอร์ สำหรับใช้งานในภาคสนาม รุ่น MultiLine® Multi 3630 IDS ยี่ห้อ WTW ผลิตภัณฑ์คุณภาพ จากประเทศ Germany

ติดต่อเรา

รุ่น

MultiLine® Multi 3630 IDS

ราคา

ติดต่อสอบถามราคา THB

กำหนดการส่งมอบสินค้า

ไม่เกิน 1 เดือน

สต็อกในประเทศไทย

มี

ธุรกิจเป้าหมาย

อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ・อุปกรณ์ทางฟิสิกส์และเคมี  เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม  อื่นๆ

ข้อมูลบริษัท

บริษัท เพลย์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด บริษัท เพลย์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์และบริการ

เครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำหลายพารามิเตอร์แบบพกพา Multiparameter Taschenmessgerät

1. ตัวเครื่องสามารถใช้งานร่วมกับหัวโพรบ pH ORP Conductivity DO ISE และ Turbidity
2. สามารถเชื่อมต่อหัวได้พร้อมกันครั้งละ 3 หัววัด
3. สามารบันทึกค่าการสอบเทียบได้ ซึ่งสามารถกำหนดระยะเวลาในการสอบเทียบโพรบครั้งต่อไปได้
4. มีหน่วยความจำภายในตัวเครื่อง สามารถบันทึกค่าแบบกำหนดเองได้ 500 ค่า และตั้งค่าเพื่อให้บันทึกแบบอัตโนมัติ 10000 ค่า
5. สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เพื่อถ่ายโอนข้อมูลโดยผ่านสาย USB-A และ mini USB ได้
6. หน้าจอแสดงผลแบบสีพร้อมภาพกราฟิก (LCD color graphic)
7. แบตเตอรี่ขนาด AA และแบตเตอรี่แบบชาร์จได้
8. ได้รับมาตรฐานระดับการป้องกันฝุ่นและน้ำ IP 67
9. ช่วงการวัด ความละเอียด และค่าความถูกต้องของหัววัดต่างๆ มีดังนี้
9.1 โพรบวัด pH SenTix® 940
- รองรับการวัดค่า pH ได้ในช่วง 0.000 ถึง 14.000 , แสดงค่าการวัดในหน่วยมิลลิโวลต์ และค่าการวัดอุณหภูมิได้
- ช่วงอุณหภูมิ 0-80 องศาเซลเซียส
9.2 โพรบวัดค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity) TetraCon® 925
- รองรับค่าการวัดค่าการนำไฟฟ้าในหน่วย (µS/cm) ในช่วง 0.0 ถึง 199.9 ค่าความละเอียด 0.1 และช่วง 200 ถึง 1999 ค่าความละเอียด 1
- รองรับค่าการวัดค่าการนำไฟฟ้าในหน่วย (mS/cm) ในช่วง 2.0 ถึง 19.99 ค่าความละเอียด 0.01,
ช่วง 20.0 ถึง 199.ต ค่าความละเอียด 0.1 และช่วง 200 ถึง 2000 ค่าความละเอียด 1
- รองรับการวัดค่าความต้านทานไฟฟ้า (Resistivity) ในหน่วย Ohm*cm ช่วง 0.50 ถึง 9.99 ค่าความละเอียด 0.01, ช่วง 10.00 ถึง 199.9 ค่าความละเอียด 0.1 และช่วง 100 ถึง 999 ค่าความละเอียด 1
- รองรับการวัดค่าความต้านทานไฟฟ้า (Resistivity) ในหน่วย kOhm*cm ช่วง 1.00 ถึง 9.99 ค่าความละเอียด 0.01, ช่วง 10.00 ถึง 99.9 ค่าความละเอียด 0.1 และช่วง 100 ถึง 999 ค่าความละเอียด 1
- รองรับการวัดค่าความต้านทานไฟฟ้า (Resistivity) ในหน่วย MOhm*cm ช่วง 1.00 ถึง 9.99 ค่าความละเอียด 0.01
- รองรับการวัดค่าความเค็ม (Salinity) ในหน่วย mg/l ช่วง 0.0 ถึง 70.0 ค่าความละเอียด 0.1
- รองรับการวัดค่าของแข็งทั้งหมดที่ละลายในน้ำ (TDS) ในหน่วย mg/l ช่วง 0 ถึง 1999 mg/l ค่าความละเอียด 1, ช่วง 0.00 ถึง 19.99 g/l ค่าความละเอียด 0.01, ช่วง 0.0 ถึง 199.9 g/l ค่าความละเอียด 0.1
- รองรับการวัดค่าอุณหภูมิ ได้ในช่วง -5.0 ถึง +100.0 องศาเซลเซียส ค่าความละเอียด 0.1
9.3 หัววัดค่าออกซิเจนละลายในน้ำ (DO) หลักการวัดแบบ Optical รุ่น FDO® 925
- รองรับการวัดความเข้มข้นของออกซิเจนช่วง 0 ถึง 20 มิลลิกรัมต่อลิตร ความถูกต้อง ±0.5% ของค่าที่วัดได้
- รองรับการวัดปริมาณออกซิเจนอิ่มตัวช่วง 0 ถึง 200 เปอร์เซ็นต์ ความถูกต้อง ±0.5% ของค่าที่วัดได้
- รองรับการวัดปริมาณออกซิเจนแบบใช้ความดันต่างช่วง 0 ถึง 400 มิลลิบาร์ ความถูกต้อง ±0.5% ของค่าที่วัดได้
- รองรับการวัดค่าอุณหภูมิ ได้ในช่วง 0 °C ถึง 50 °C

ติดต่อเรา

ภาษาที่รองรับ

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

*เป็นหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก

*กรุณาเลือก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP