บริษัท เอกไทยเคมี จํากัด (20857)

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

บริษัท เอกไทยเคมี จํากัด

บริษัท เอกไทยเคมี จํากัด

Discovering the Best Solution

เนื้อหาของกิจการ

นําเข้า-ส่งออก และจัดจําหน่ายสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการปรับสภาพโลหะ และ การชุบโลหะด้วยไฟฟ้า

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทซึ่งประเภทของธุรกิจตรงกับ บริษัท เอกไทยเคมี จํากัด ได้

ตารางสรุปแคตตาล็อกของบริษัท เอกไทยเคมี จํากัด

ผู้ที่ดูข้อมูลของบริษัทนี้ เคยดาวน์โหลดแคตตาล็อกแบบนี้

เค้าโครงบริษัท

กว่าสองทศวรรษที่บริษัทเอกไทยเคมีได้ดําเนินธุรกิจในประเทศไทยภายใต้การสนับสนุนของบริษัทแม่ YaChung Chemical เราได้เจริญเติบโตอย่างมั่นคงและบรรลุภารกิจที่วางไว้อันได้แก่
• เป็นผู้ให้คําแนะนําแก่ผู้ประกอบการในทุกด้านเพื่อตอบสนองแนวโน้มของโลกทีมุ่งไปสู่การผลิตสีเขียว (Green-production)
• เพิ่มขีดความสามารถในด้านการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยเพื่อให้ก้าวทันต่อการแข่งขันในระดับโลก
• เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาอุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศไทยเพื่อที่จะทําความฝัน ในการที่จะเป็น "ดีทรอยต์แห่งเอเชีย" ให้กลายเป็นจริง
• บรรลุเป้าหมายของบริษัทที่ว่า "สังคมพัฒนาอย่างราบรื่น, บริษัทเติบโตอย่าง ยั่งยืนพนักงานมีความสุขและแข็งแรง"
• ยี่สิบปีที่ผ่านมา บริษัทเอกไทยเคมีขอขอบคุณทุกท่านในแวดวงอุตสาหกรรมที่ ให้การช่วยเหลือและสนับสนุนมาตลอด

นับแต่นี้ไปบริษัทเอกไทยเคมีจะพยายามพัฒนาการบริการ, จัดหาเทคโนโลยีและ อุปกรณ์ใหม่ๆเพื่อแสดงถึงความจริงใจของเราและร่วมก้าวหน้าไปด้วยกันกับทุกคนเพื่อก้าวไปสู่ความท้าทายใหม่และความสดใสของวันข้างหน้า

รหัสไปรษณีย์

24130

พื้นที่/ประเทศ

ฉะเชิงเทรา, ประเทศไทย

ที่อยู่

78/9 Moo 5, Takam, Bangpakong

วันเดือนปีที่ก่อตั้ง

1948

เงินลงทุน

118,000,000 THB

TEL

FAX

038-573-700

ภาษาที่รองรับ

ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน

URL

http://yathai.co.th/

สำนักงานใหญ่

ชื่อบริษัท

YA CHUNG INDUSTRIAL CO., LTD.

วันเดือนปีที่ก่อตั้ง

1948

URL

http://www.yachung.com.tw/

ติดต่อเรา

ภาษาที่รองรับ

ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน

*เป็นหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก

ประเภท

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทซึ่งประเภทของธุรกิจตรงกับ บริษัท เอกไทยเคมี จํากัด ได้

PAGE TOP