Screw Jackทำด้วยสแตนเลส สามารถใช้ในสภาพแวดล้อมของเงื่อนไขการใช้งานที่รุนแรง ผลิตภัณฑ์และบริการ

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

Screw Jackทำด้วยสแตนเลส สามารถใช้ในสภาพแวดล้อมของเงื่อนไขการใช้งานที่รุนแรง

Screw Jackทำด้วยสแตนเลส สามารถใช้ในสภาพแวดล้อมของเงื่อนไขการใช้งานที่รุนแรง Jack Ace JAS series

Screw Jack ที่ทำด้วยสแตนเลส

เป็น Screw Jack ที่ทำด้วยสแตนเลส สามารถใช้ในสภาพแวดล้อมของเงื่อนไขการใช้งานที่รุนแรงเช่น มาตรฐานด้านสุขอนามัยสูง , การเดินเรือ เป็นต้น ทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์ขับเคลื่อนของเครื่องจักรและอุปกรณ์

ติดต่อเรา

รุ่น

Jack Ace JAS series

ราคา

กรุณาติดต่อเรา

กำหนดการส่งมอบสินค้า

กรุณาติดต่อเรา

สต็อกในประเทศไทย

กรุณาติดต่อเรา

ธุรกิจเป้าหมาย

ผลิตภัณฑ์จากยางไม้・ยางสังเคราะห์・พลาสติก  เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม  อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์・อุปกรณ์ไฟฟ้า

ข้อมูลบริษัท

MAKISHINKO CO.,LTD. MAKISHINKO CO.,LTD.

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์และบริการ

เป็น Screw Jack ที่ทำด้วยสแตนเลส สามารถใช้ในสภาพแวดล้อมของเงื่อนไขการใช้งานที่รุนแรงเช่น มาตรฐานด้านสุขอนามัยสูง , การเดินเรือ เป็นต้น ทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์ขับเคลื่อนของเครื่องจักรและอุปกรณ์

ตัวอย่างการนำไปใช้

อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปอาหาร, การพิมพ์,การทำกระดาษ, สิ่งทอ,สุขภาพ, เคมี,เครื่องจักรเคมี, เซมิคอนดักเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือเป็นต้น

ติดต่อเรา

ภาษาที่รองรับ

ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ

*เป็นหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก

*กรุณาเลือก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP