ปั้มน้ํา PN,PU,PSF,TM แคตตาล็อก

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

ปั้มน้ํา PN,PU,PSF,TM

รูปภาพแคตตาล็อก

ผลิตภัณฑ์และบริการ

  • ปั้มน้ํา PN,PU,PSF,TM ปั้มน้ํา PN,PU,PSF,TM
    • แคตตาล็อก

    รุ่นPN ทําจากRasin ส่งผลให้มีน้ําหนักเบาและทนทานต่อการใช้งานพร้อมกับโครงสร้างช่องว่างพิเศษระหว่างใบพัดเหมาะสําหรับลําเลียงน้ําเสียหรือสิ่งปนเปื้อน รุ่นPU ทําจากRasin ส่งผลให้มีน้ําหนักเบาและทนทานต่อการใช้งานพร้อมกับโครงสร้างช่องว่างที่มีขนาดใหญ่พิเศษสามารถใช้งานได้หลากหลายในการระบายน้ําเสียหรือสิ่งแปลกปลอม รุ่นPSF ทําจากRasin ส่งผลให้มีน้ําหนักเบาและทนทานต่อการใช้งานพร้อมกับโครงสร้างช่องว่างพร้อมกับสามารถปรับระดับความสูงให้เหมาะสมกับการใช้งานได้ รุ่นTM ทําจากวัสดุไทเทเนียมในส่วนที่สัมผัสน้ํามีความทนทานในการกัดกร่อนมากกว่า สเตนเลสแม้ในสภาพที่มีคลอไรด์ไออนที่เข้มข้นสูง เช่นน้ําทะเล

ข้อมูลบริษัท

บริษัทซูรูมิ ปั๊ม (ประเทศไทย) จํากัด บริษัทซูรูมิ ปั๊ม (ประเทศไทย) จํากัด
  • แคตตาล็อก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP