ปั้มดูดทราย GPN แคตตาล็อก

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

ปั้มดูดทราย GPN

รูปภาพแคตตาล็อก

ผลิตภัณฑ์และบริการ

  • ปั้มดูดทราย GPN ปั้มดูดทราย GPN
    • แคตตาล็อก

    1.มีระบบเกลียวซึ่งใช้ดันตะกอนที่ขัดขวางการทํางานเพื่อเพื่มประสิทธิภาพในการ ทํางานให้มากยิ่งขึ้น 2.มอเตอร์ถูกออกแบบมาให้สามารถระบายความร้อนได้เป็นอย่างดีซึ่งสามารถทํางาน ได้ต่อเนื่อง 3.ใบพัดถูกทําขึ้นจากวัสดุพิเศษมีความแข็งแรงทนทานนอกจากนี้สามารถใช้ ในการดูดทรายได้อีกด้วย

ข้อมูลบริษัท

บริษัทซูรูมิ ปั๊ม (ประเทศไทย) จํากัด บริษัทซูรูมิ ปั๊ม (ประเทศไทย) จํากัด
  • แคตตาล็อก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP