ปั้มน้ําสเตนเลสป้องกันสนิม SQ, SFQ,BQ,CQ แคตตาล็อก

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

ปั้มน้ําสเตนเลสป้องกันสนิม SQ, SFQ,BQ,CQ

รูปภาพแคตตาล็อก

ผลิตภัณฑ์และบริการ

  • ปั้มน้ําสเตนเลสป้องกันสนิม SQ,SFQ,BQ,CQ ปั้มน้ําสเตนเลสป้องกันสนิม SQ,SFQ,BQ,CQ
    • แคตตาล็อก

    รุ่นSQ ทําขึ้นจากวัสดุที่เป็นสเตนเลสเฉพาะส่วนที่สัมผัสน้ํามีน้ําหนักเบา สะดวกต่อการพกพา รุ่นSFQ ทําขึ้นจากวัสดุที่เป็นสเตนเลส(SCS14,SUS316) รุ่นBQ ทําขึ้นจากวัสดุที่เป็นสเตนเลสเฉพาะส่วนที่สัมผัสน้ํา รูปร่างของใบพัดป้องการการอุดตันที่เกิดจากตะกอนหรือเส้นใยได้เป็นอย่างดี รุ่นCQ ทําขึ้นจากวัสดุที่เป็นสเตนเลสเฉพาะส่วนที่สัมผัสน้ํา ปลายของใบพัดทําด้วยวัสดุพิเศษและมีกลไกตัดที่ทําให้สิ่งแปลกปลอมเป็นเส้นใยเพื่อป้องกันการอุดตันของสิ่งแปลกปลอม

ข้อมูลบริษัท

บริษัทซูรูมิ ปั๊ม (ประเทศไทย) จํากัด บริษัทซูรูมิ ปั๊ม (ประเทศไทย) จํากัด
  • แคตตาล็อก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP